Nachádzate sa v Univerzitnom registračnom systéme KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici. Pomocou neho sa prihlasujete na jednotlivé pohybové aktivity z ponuky predmetov Telesnej výchovy, ktoré ste si mali vybrať podľa AIS-u (Telesná výchova 1-8). V príslušnom semestri si vyberte vyberte aktivitu v pravej časti obrazovky. Následne sa zaregistrujte do niektorej zo skupín. Ponuka aktivít platí vždy len pre nasledujúci semester. Na začiatku každého semestra je vždy aktualizovaná. Počty skupín v rámci ponúkaných aktivít a časy vyučovania sú k dispozícií až po spustení prihlasovania.

PRIHLASOVANIE je záväzné!!!, tak dobre zvážte, ktorú aktivitu si vyberiete. Jedná sa o predmety - aktivity, ktoré nie sú nasadené v rozvrhu jednotlivých fakúlt a vyberáte si ich podľa svojich rozvrhových možností. Ak pri prihlasovaní neuvediete emailovú adresu, vyhradzujeme si právo Vás z aktivít vyškrtnúť, pretože v súrnom prípade Vás nemôžeme kontaktovať. Študenti študijných programov KTVŠ FF UMB sa na predmety Telesná výchova 1-8 NEPRIHLASUJÚ.

Podrobné informácie k niektorým aktivitám a prihlasovaniu nájdete na http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/ponuka-tv-pre-studentov-umb/. Je potrebné vyplniť všetky položky v prihlasovacom formulári, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať.

Ak máte otázky týkajúce sa hodnotenia, obsahu a požiadaviek ponúkaných aktivít, kontaktujte priamo vyučujúceho uvedeného pri každej skupine.

V súrnom prípade píšte na adresu Jaroslav.Popelka@umb.sk.

Ďakujeme.

Zoznam prihlásených

Oznam pre študentov KTVŠ
Aerobik
1. skupina (pondelok 17.45-18.45 hod.)
(prihlásených: 50)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Bartková  Michaela PF Telesná výchova 7 1
Bc. Bartóková Silvia Telesná výchova 2 1
Bc. Beránková Nina Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Bertová Terézia Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Blahútová Anabela Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. čelechovská Natália Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Mgr. Černáková Kristína Ekonomická fakulta 1
Mgr. Frgelcová  Estera PF Telesná výchova 7 1
Mgr. Gregorová Karolína FF Telesná výchova 7 1
Bc. Harajdová Ľudmila PF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Havranová Jana FPV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Holková Simona Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Jašušáková Viktória PF Telesná výchova 2 1
Bc. Jeleníková Lucia FF Telesná výchova 4 2
Bc. Kleinová Monika PF Telesná výchova 2 1
Bc. Klimová  Natália Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Kľuková Viktória Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Kmecová Paula PF Telesná výchova 2 1
Bc. Knápeková Barbora PF Telesná výchova 2 1
Bc. Knechtová Lívia Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Kohutová Dajana FPVaMV Telesná výchova 7
Bc. Kosmeľová Katarína Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Krajňáková Tatiana Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Kropuchová Viktória PF Telesná výchova 2 1
Bc. Liakhovych  Yuliia FPVaMV Telesná výchova 2
Bc. Martošová Nataša FF Telesná výchova 4 2
Bc. Matiašková Petra PF Telesná výchova 2 1
Bc. Melišková Patrícia PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Mintáchová Monika FF Telesná výchova 7 1
Bc. Obertová Marianna FF Telesná výchova 4 2
Bc. Odumoreková  Terézia PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Ondrášiková  Viktoria FF vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Ondrejmišková Emma Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Papánková Romana PF Telesná výchova 2 1
Bc. Pečalková Katarína FF Telesná výchova 5 3
Bc. Pjataková Denisa PF Telesná výchova 2 1
Bc. Pokusa  Valeriia FF Telesná výchova 4 2
Bc. Prokipchak Yuliana FPVaMV Telesná výchova 2 2
Bc. Raticová Petra PF Telesná výchova 2 1
Šajbenová Šarlota Ekonomická fakulta nezadane 2
Bc. Scholtzová Miroslava FF Telesná výchova 2 3
Bc. Shtanhret Nadiia Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Skaličanová Gabriela PF Telesná výchova 4 2
Bc. Skaličanová  Barbora PF Telesná výchova 4 2
Mgr. Šlosárová Katarína FF nezadane 1
Bc. Šranka Kristina PF Telesná výchova 2 1
Bc. Starostová Klaudia PF Telesná výchova 4 2
Mgr. Ticháková Nikol FF vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Vaškovičová Nikola Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Zúbeková Mária PF Telesná výchova 4 2
 
2. skupina (pondelok 18.45-19.45 hod.)
(prihlásených: 50)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Ballová Lucia Ekonomická fakulta 2
Bc. Beňová Margaréta Právnická fakulta nezadane 2
Mgr. Besterciová Martina Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Brziaková Nikola FPV Telesná výchova 1 1
Mgr. Čverhová Zuzana FPV 1
Bc. Dedinská Nadežda FPV   1
Bc. Ďuricová Katarína PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Gembalová Tatiana FPV nezadane 1
Mgr. Herdelová Mária FPV vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Hnatová Barbora FF Telesná výchova 2 2
Bc. Hrdá Nikola PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Jendrichovská Barbora PF nezadane 1
Mgr. Kačmárová Dominika FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Kacviňarová  Ivana PF Telesná výchova 2 1
Bc. Kobušová Veronika FF Telesná výchova 4 2
Mgr. Kocová Anna Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Kovacsova  Simona Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Krajčíková Michaela Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Krajňáková  Tatiana Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Krankotová Natália PF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Krigovská Kristína FF Telesná výchova 2 2
Bc. Kullová Jana FF Telesná výchova 4 2
Bc. Kunová Lívia FF Telesná výchova 4 2
Bc. Kuracinová Diana Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 1
Bc. Lacková Magdaléna PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Lemešová Monika FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Lempochnerová Bianka Právnická fakulta nezadane 2
Bc. Mamonová Kristina Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Michalčíková Mária nezadane 1
Bc. Mičková Klaudia Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Miklóšiová  Zuzana FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Mojžišová Margaréta Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Murzakov Leonid Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Naďová Martina FPV 1
Bc. Olešová Iveta PF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Pončáková Lucia FF Telesná výchova 4 2
Bc. Rudá Kristína Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Šávoltová Nikola Ekonomická fakulta nezadane 2
Bc. Scholtzová Miroslava FF vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Ševčíková Paula FF Telesná výchova 4 2
Bc. Šimková Hana FF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Škorvánková Renáta PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Skubanová Soňa PF Telesná výchova 7 1
Mgr. Stančíková Natállia Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Štepanovská Alžbeta FF Telesná výchova 4 2
Bc. Šubertová Sandra FF vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Trubianska Mária PF 2
Bc. Tsiarkova Volha Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Mgr. Veselovská Radoslava FPVaMV vyber predmet pre Mgr. 1
Mgr. Žatkuľáková Anna FPV vyber predmet pre Mgr. 1
 
Basketbal - neotvára sa
Fitnes
1. skupina (pondelok 13,00-14,30. hod.)
(prihlásených: 25)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. André  Michaela FF vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Borisenko Natalia FF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Borisenko Artem FF Telesná výchova 2 1
Bc. Borová Monika FF Telesná výchova 2 1
Mgr. Bystrianska Barbora FF Telesná výchova 6 1
Bc. Demian Daniel FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Fábik Jakub FPV vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Hurbanová Nikola FF Telesná výchova 2 1
Bc. Ištvánová Nikola FF Telesná výchova 2 3
Bc. Kaduková Štefánia FF Telesná výchova 4 2
Bc. Komar Marharyta Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Mahrelo Anastasiia Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Nékyová  Veronika Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Pavúčková Dominika Právnická fakulta nezadane 2
Bc. Peško Matúš Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Petrová Terézia Právnická fakulta nezadane 2
Bc. Serafinová Henrieta FPV Telesná výchova 2 1
Mgr. Šipulová Marta Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Staňová Simona PF Telesná výchova 4 2
Bc. Štoffová Alena PF Telesná výchova 4 2
Bc. Valášková Diana Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Varga Daniel Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Varová Natália FF Telesná výchova 2 3
Bc. Záslavová Lucia Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Záslavová Lucia Právnická fakulta nezadane 1
 
2. skupina (utorok 10,40-12,00 hod.)
(prihlásených: 25)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Barlášová Michaela FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Bondarenko Valeriia FPVaMV Telesná výchova 4 2
Mgr. Dávidíková  Soňa FPV 1
Bc. Demovič Richard Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 3
Bc. Dombrovska  Tetiana FPVaMV Telesná výchova 4 2
Bc. Frečková Nina FPV Telesná výchova 4 2
Mgr. Froněková Klaudia FF Telesná výchova 7 1
Mgr. Halmová Dominika FF Telesná výchova 7 1
Mgr. Ihnát Vratislav Ekonomická fakulta Telesná výchova 8 2
Bc. Jasovská Dominika Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Kotočová Annamária FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Lukáč Eduard FPV Telesná výchova 4 3
Bc. Lukáčová Patrícia FF Telesná výchova 2 2
Mgr. Pračková  Kristína FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Sirotová  Barbora FF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Slivka Patrik FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Stieranková Jana FF Telesná výchova 2 1
Mgr. Turňová Monika FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Tvrdá Adriána FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Václavíková Michaela FPV Telesná výchova 4 2
Mgr. Várfalvyová Alica FPV Telesná výchova 7 1
Mgr. Zelník Dominik FPV Telesná výchova 7 1
Mgr. Živická Viktória FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Zoľák Daniel FF Telesná výchova 4 2
Mgr. Zrastáková Veronika FPV Telesná výchova 7 1
 
3. skupina (streda 11.20-12.40 hod.)
(prihlásených: 25)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Babeľová  Adriana PF Telesná výchova 7 1
Bc. Balleková Terézia Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Chmelíková  Pavla PF Telesná výchova 4 2
Bc. Dolinská Barbora Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Durčáková Darina FF Telesná výchova 2 1
Bc. Dzrjovčínová Rebeka PF 1
Bc. Gaža Ema PF 2
Bc. Hilmerová Adriána Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Iľko Ivan Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Karnaukh Mariia Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Kollárová Patrícia FPV   2
Bc. Kotercová Lenka Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Lešundáková Stela FF Telesná výchova 2 1
Bc. Marschalová Dominika Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Mgr. Masárová Veronika FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Motiienko  Mariana FPVaMV 1
Bc. Novotná  Jana Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Nvota Tamara-Suzan PF Telesná výchova 4 2
Bc. Pallayová Dominika FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Pašková Vanesa FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Rusňák Štefan PF Telesná výchova 4 2
Bc. Soľavová Dominika Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Stanková Ľubica FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Sudorová Natália FF Telesná výchova 2 1
Bc. Zošiaková  Kristína PF Telesná výchova 4 2
 
4. skupina (štvrtok 10.40-12.05 hod.)
(prihlásených: 25)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bohunčák Lukáš Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Čermáková Júlia PF Telesná výchova 2 1
Bc. Čuha Róbert Právnická fakulta nezadane 2
Bc. Demeterová Bianka FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Dobák Dominik Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Doležalová Ivana PF Telesná výchova 2 1
Bc. Dordiai Ivanna FPVaMV 2
Bc. Dragúňová Laura PF Telesná výchova 1 1
Bc. Galatová Nikola FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Hulínová Alexandra Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Juraštík Marek Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Koreň Lukáš Právnická fakulta 2
Bc. Kovalčíková  Barbora FPV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Kuglerová  Vanda Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Lisická Radka FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Medlen Matej Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Mésárošová Lenka Právnická fakulta   2
Bc. Mišková  Kristína Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 3
Bc. Muchová Veronika FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Muchová Veronika FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Papánková Natália FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Šagát Samuel Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Smädo Tomáš Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Šuchterová Natália FF Telesná výchova 2 1
Bc. Zemaníková  Júlia FPV Telesná výchova 4 2
 
Florbal
1. skupina (Streda 15.40-17.00 hod.)
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Biro Lukáš Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Brinčík Jarolím FPVaMV Telesná výchova 5
Mgr. Cárik Daniel Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Daniš Patrik FF Telesná výchova 4 2
Bc. Demovič Richard Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 3
Bc. Habiňák Jakub FPV Telesná výchova 4
Bc. Hollý Martin FPV Telesná výchova 2 2
Bc. Huťková Ivana FF Telesná výchova 4 2
Bc. Kmecová Paula PF Telesná výchova 2 1
Bc. Kulla Jozef FF Telesná výchova 4 3
Bc. Kupka Daniel FF Telesná výchova 2 2
Bc. Maga Filip FF Telesná výchova 3 2
Bc. Masár Tomáš FPVaMV Telesná výchova 5 3
Bc. Otruba Lukáš FPVaMV Telesná výchova 2 3
Bc. Pagáč Andrej FPV Telesná výchova 2 2
Bc. Papánková Romana PF Telesná výchova 4 1
Bc. Rados Attila FF Telesná výchova 2 2
Mgr. Siget Adam Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Szabó Miroslav FPV Telesná výchova 4 3
Bc. Tutoky Ján FPV Telesná výchova 2 1
 
Futsal
1. skupina (utorok 11.00-13.00 hod.)
(prihlásených: 19)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Antol Štefan FPVaMV vyber predmet pre Mgr. 2
Mgr. Bubeník Adam FPVaMV 2
Bc. Doma Štefan PF Telesná výchova 5 3
Bc. Filip  Patrik FPVaMV Telesná výchova 2 1
Bc. García-Lago Ca?as Álvaro Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Mgr. Hámorník Ján FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Handzok Jakub FPVaMV Telesná výchova 2 1
Bc. Ivanišin Jakub Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Kalachyk Mykola Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Koyšová Adela FF Telesná výchova 7 1
Bc. Margitics Iván Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Melicher Marek FPVaMV vyber predmet pre Mgr. 2
Bc. Morong Jozef FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Mudrák Erik Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Mukhortov Denys FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Pribilinec Lukáš FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Rudnický Matej Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Mgr. Tobořík Denis Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Záchenská Tatiana PF Telesná výchova 4 3
 
2. skupina (štvrtok 11.00-13.00 hod.)
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Babič Dalibor Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Bezdeda Martin Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Budáč Marek PF Telesná výchova 4 2
Bc. Caban Filip FPVaMV vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Daher Adnan FPV Telesná výchova 4 2
Mgr. Galád Michal FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Golian Mikuláš FPVaMV vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Hrabaj Marek FPV Telesná výchova 2 1
Mgr. Hric Michal FPV vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Katreniak Matej FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Mrváň  Jerguš Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Murzakov Leonid Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Parada Tomáš Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Poništ Branislav FF Telesná výchova 2 1
Bc. Popovych Andrii Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Prokofiiev Volodymyr Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Škultéty Martin FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Taraba Jaroslav Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Vrbiniak Tomáš Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Zosym Mykola FPV Telesná výchova 4 2
 
Golf - neotvára sa
IN-LINE korčuľovanie
1. skupina (streda 10.30-11.50 hod.)
(prihlásených: 10)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Balážová Katarína FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Gracák Peter FF Telesná výchova 2 1
Bc. Hámorská Renáta FF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Karimov Valerii Právnická fakulta vyber predmet pre Bc.
Bc. Klajberová  Romana Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Knezel Kristián FF Telesná výchova 2 1
Bc. Kováčová Dominika FPV Telesná výchova 2
Bc. Medveďová Michaela FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Sirotňáková Michaela Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Sivčakova Monika PF Telesná výchova 7 1
 
Kurz lezenia na skalách
Kurz lezenia na skalách - Kalamárka
(prihlásených: 14)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bereš Peter FPV Telesná výchova 4 3
Bc. Buntová Tereza PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Černáček Michal FPV Telesná výchova 7 2
Mgr. Daniel Dávid Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Hudáková Andrea Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Krnáčová Júlia Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Marková Eva FF Telesná výchova 2 2
Bc. Marošiová Jana FPV vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Miakyšová Karina FF vyber predmet pre Mgr. 2
Bc. Miháliková Adriána PF 2
Bc. Nuradil Adil FPVaMV Telesná výchova 2 1
Mgr. Obročník Matej FF Telesná výchova 7 1
Bc. Šaffová Barbora FF Telesná výchova 2 2
Mgr. Šimková Barbora FPV Telesná výchova 7 2
 
KURZY POHYBOVEJ PRÍPRAVY V PRÍRODE - DONOVALY
1. skupina: 11. - 13. máj 2020
(prihlásených: 4)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Guľkášová Andrea Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Hricová  Bianka Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Hvolka Rastislav Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Kuklicová  Lívia Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
 
2. skupina: 18. - 20. máj 2020
(prihlásených: 11)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Almási Róbert FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Balagová Michaela Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Mgr. Fehérová Kinga FF Telesná výchova 7 1
Bc. Kováčová Veronika PF Telesná výchova 4 2
Bc. Kubincová Nikola Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Kučerová Eva Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Kupcová  Andrea PF Telesná výchova 4 2
Bc. Masárová Ivana Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Šandor Kristián Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Šarinová Terézia Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Mgr. Skuncová Hanna FF vyber predmet pre Mgr. 1
 
Plávanie - neotvára sa
Športovo-relaxačný pobyt v Grécku
Grécko – Parália 27.5. – 9.6. 2020
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Borisenko Natalia FF Telesná výchova 2 1
Bc. Borisenko Artem FF Telesná výchova 2 1
Bc. Brotková Dominika FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Deáková Laura Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Gáborová Michaela PF Telesná výchova 7 1
Bc. Gajdošová Vladimíra FF Telesná výchova 2 1
Bc. Garban Mário Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Kanca Jakub Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Kobolková Hadasa Katarína FF vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Kubincová Nikola Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Kürtiová Mária Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 2
Bc. Masárová Ivana Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Michalicová Adriana PF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Novysedláková Alexandra PF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Puchalík Tomáš Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Staníková Petra Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Stieranková Jana FF vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Vadovický Eugen FF Telesná výchova 6 1
Bc. Vamosova Nicole Ekonomická fakulta   2
Mgr. Vetráková Annamária PF Telesná výchova 7 1
 
Turistické aktivity - horstvá Slovenska
Malá a Veľká Fatra - 2 celodňové túry
(prihlásených: 37)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Adamkovičová Lenka Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Antošková Petra Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Bániková Viktória PF Telesná výchova 2 1
Bc. Baranová Nikola Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Berhanová Veronika Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Bíreš  Martin Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Černáková Bernadetta Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Chrenová Júlia Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Dučay Róbert Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Dvorská  Lívia Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Fekiačová Natália PF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Florková Zuzana Ekonomická fakulta Telesná výchova 4
Bc. Gelačáková Denisa PF Telesná výchova 2 1
Bc. Huňa Filip Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Jašurková Gabriela PF Telesná výchova 2 1
Bc. Kazárová Viola PF vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Kováčová Eniko Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Kubášová Klaudia Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Legátová Bibiána Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Leškaničová Jana Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Martuš Dominik Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Mgr. Merva Jakub Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 2
Bc. Molnárová Lucia Právnická fakulta 2
Bc. Murínová Paula FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Ošťadnický Martin FPV Telesná výchova 2 1
Mgr. Pavúčková Lenka Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Povala Filip FPV Telesná výchova 2 1
Mgr. Račková Eva FF Telesná výchova 7 1
Bc. Rumanovský  Marek Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 2
Bc. Salajová Martina Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Sojka Martin Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Szucsová Vanesa FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Ťažký Branislav Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Tobias Martin Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 2
Mgr. Trnková  Ivana Ekonomická fakulta Telesná výchova 7
Bc. Turošík Dalibor Právnická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. zelenčíková beata Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
 
Turistika v okolí Banskej Bystrice - neotvára sa
Volejbal
1. skupina (utorok 11.25-12.55 hod.)
(prihlásených: 27)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bánová Klaudia FF Telesná výchova 2 1
Mgr. Benčatová Bibiána FF Telesná výchova 7 1
Bc. Bešenyi Richard FF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Bogdanovich Pavel FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Boiko Bohdan FPVaMV Telesná výchova 2 1
Bc. Dombrovska  Tetiana FPVaMV Telesná výchova 3 2
Bc. Dzilská Martina FF Telesná výchova 2 1
Mgr. Gehrerová Kristína FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Gelačáková Denisa PF Telesná výchova 2 1
Bc. Gottwaldová Simona FF Telesná výchova 2 1
Bc. Hodásiová Rebecca PF Telesná výchova 2 1
Bc. Hrbán Viliam Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Ivashko Liliia FF Telesná výchova 2 1
Bc. Kalashnikova Yuliia FF Telesná výchova 2 1
Mgr. Karaffová Zuzana Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Kazárová Viola PF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Kinch Yuliia FF Telesná výchova 4 2
Mgr. Klinčoková Zuzana FF Telesná výchova 7 1
Bc. Kojdová Miriam FPV Telesná výchova 2 1
Mgr. Kúchenová Diana FF Telesná výchova 7 1
Bc. Kupková Nikola PF Telesná výchova 4 2
Bc. Lužná  Martina Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Maceková Tatiana FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Repiská Jana FF Telesná výchova 4 2
Bc. Sklenárová Dominika FPV Telesná výchova 2 1
Bc. Valušiaková Barbora FF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Vetráková Patrícia FF Telesná výchova 4 2
 
Základy horolezectva
1 skupina Pondelok (15.55-17.10 hod.)
(prihlásených: 12)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Auxtová Michaela FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Bereš Peter FPV Telesná výchova 2 3
Mgr. Gál Matej FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Horvátová  Henrieta PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Kajánková Lea Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Kovalčíková Alexandra Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Machyniaková Júlia FPVaMV Telesná výchova 2 1
Mgr. Martinková Radoslava Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Miháliková Adriána PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Očenášová Kristína PF Telesná výchova 4 3
Bc. Rotíková Paula FF Telesná výchova 4 2
Bc. Zimenová Dana FPV Telesná výchova 4 2
 
2. skupina (Utorok 15.55-17.10 hod.)
(prihlásených: 12)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Baštrnák Adam FF vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Budzaková Silvia Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Danišová  Kristina Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Ďatková Pavlína PF Telesná výchova 4 2
Bc. Hrúzová Klaudia PF Telesná výchova 4 2
Bc. Laskavá Alexandra PF Telesná výchova 4 2
Bc. Lupták Jakub PF Telesná výchova 4 2
Bc. Masnicová Kristína FPV Telesná výchova 2 1
Mgr. Miklušáková Mária Ekonomická fakulta vyber predmet pre Mgr.
Bc. Pochtar Halyna FF Telesná výchova 2 1
Bc. Szucsová Vanesa FPV Telesná výchova 4 1
Mgr. Zemaníková Martina Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
 
Základy ľadového korčuľovania a ľadový hokej
1. skupina
(prihlásených: 100)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc.  Diana Kováčiková Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 2
Mgr. Auxt Martin FPV Telesná výchova 7 1
Bc. Baksová Gréta PF Telesná výchova 2 1
Bc. Bodoríková Liana PF Telesná výchova 4 2
Bc. Buchlovičová Bianka PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Cetlová Diana Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Číková Paulína Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Dlugošová Kristína PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Ďuricová Dominika PF Telesná výchova 7 1
Mgr. Ferienčiková  Natália PF Telesná výchova 7 1
Mgr. Floreková Eva PF Telesná výchova 7 1
Bc. Florková Simona PF Telesná výchova 4 2
Bc. Frčková Júlia PF Telesná výchova 2 1
Bc. gibalova Ľubica Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Hančiariková Kristína Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Hanečáková Laura Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Heglasová Simona PF Telesná výchova 2 3
Bc. Hlaváčová Gabriela Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Hricová Bianka Ekonomická fakulta Telesná výchova 4
Bc. Hvolka Rastislav Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Ivan Artur Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Ivaničová Romana Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Janošková Kristína Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Jaššová  Nina Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Jušková Dana Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Kácha Jakub Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Kaštan  Roman Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Kišš Peter Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Kočajdová Klaudia Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Koková Sofia Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Kováčiková Diana Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 2
Bc. Kršáková  Michaela PF Telesná výchova 2 1
Bc. Kubenová Anna PF Telesná výchova 2 1
Bc. Kuklicova  Lívia Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Kundríková Zuzana Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Kupka Daniel FF Telesná výchova 4 2
Bc. Kuráňová Barbora PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Lašová Lucia Ekonomická fakulta 1
Bc. Lauko Christopher Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Lepeň Matej Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 3
Mgr. Leštáková Denisa Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Liptáková Stanislava Právnická fakulta nezadane 1
Bc. Ľoch Dominik Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Lukáčová Patrícia FF Telesná výchova 4 2
Bc. Mahutova Barbora Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Majchrak Patrik Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Matěj Martin FPV Telesná výchova 4 2
Bc. Mato-Lukáč David Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Matuga Miroslav PF Telesná výchova 2 1
Bc. Mišániková Mária FF Telesná výchova 2 1
Bc. Mišíková Veronika Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Mitter Marek FF Telesná výchova 4 2
Bc. Mladá Alexandra Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Mrva Erik Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Murinová Martina PF Telesná výchova 1 1
Bc. Nemčoková Viktória Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Mgr. Niklová Karin Ekonomická fakulta vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Novicky Kristian Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Olešová Iveta PF Telesná výchova 2 1
Bc. Olšiaková Petra Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Oravcová Janka Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 2
Bc. Patakyová  Viktória PF Telesná výchova 2 1
Bc. Pekár Jakub Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Piliarová  Radoslava PF Telesná výchova 7 1
Bc. Plchová Patrícia Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Podhorská Janka Ekonomická fakulta 2
Bc. Podoláková Veronika Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Mgr. Priatkova Dana Ekonomická fakulta Telesná výchova 7
Bc. Rados Attila FF Telesná výchova 4 2
Bc. Regrutová Klaudia Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 2
Bc. Šabíková Natália PF Telesná výchova 2 1
Bc. Segečová Katarína PF Telesná výchova 2 1
Bc. Senková Janka PF Telesná výchova 2 1
Bc. Sirotová Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Mgr. Sivcakova Monika PF Telesná výchova 7 1
Mgr. Škantárová Lucia Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Sklenčíková Simona PF Telesná výchova 2 1
Bc. Šmicová  Simona FPVaMV Telesná výchova 2 1
Bc. Spilá Stanislava PF Telesná výchova 2 1
Bc. Štaffenová Klaudia Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Štefancová Lucia FF Telesná výchova 4 2
Bc. Suchá Agáta FF Telesná výchova 2 2
Bc. Tkáčová Laura PF Telesná výchova 4 2
Tomášiková Jaroslava Ekonomická fakulta nezadane 2
Bc. Topoľanová Melánia Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Tóth Simon Právnická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Trajová Janka PF Telesná výchova 2 1
Bc. Trebuľová Terézia Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Trizna Viliam Ekonomická fakulta Telesná výchova 4 2
Bc. Turoňová Bibiána Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Urda Ivan Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Bc. Varcholová Marianna FPVaMV Telesná výchova 2 1
Bc. Vávrová Nicol Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Vrabčeková Kristína FF Telesná výchova 4 2
Bc. Vrábelová Viktória Právnická fakulta Telesná výchova 2 1
Bc. Záchenská Tatiana PF vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Zemenčíková Katarína PF Telesná výchova 2 1
Bc. Žibeková Michaela PF Telesná výchova 2 1
Bc. Žuffová Simona PF Telesná výchova 4 2
Bc. Zvonárová Erika PF Telesná výchova 2 1