NOVINKA: Od akademického roku 2017/2018 je predmet Telesná výchova 1-8 za 3 kredity.

Nachádzate sa v Univerzitnom registračnom systéme KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici. Pomocou neho sa prihlasujete na jednotlivé pohybové aktivity z ponuky predmetov Telesnej výchovy, ktoré ste si mali vybrať podľa AIS-u (Telesná výchova 1-8). V príslušnom semestri si vyberte vyberte aktivitu v pravej časti obrazovky. Následne sa zaregistrujte do niektorej zo skupín. Ponuka aktivít platí vždy len pre nasledujúci semester. Na začiatku každého semestra je vždy aktualizovaná. Počty skupín v rámci ponúkaných aktivít a časy vyučovania sú k dispozícií až po spustení prihlasovania.

PRIHLASOVANIE je záväzné!!!, tak dobre zvážte, ktorú aktivitu si vyberiete. Jedná sa o predmety - aktivity, ktoré nie sú nasadené v rozvrhu jednotlivých fakúlt a vyberáte si ich podľa svojich rozvrhových možností. Ak pri prihlasovaní neuvediete emailovú adresu, vyhradzujeme si právo Vás z aktivít vyškrtnúť, pretože v súrnom prípade Vás nemôžeme kontaktovať. Študenti študijných programov KTVŠ FF UMB sa na predmety Telesná výchova 1-8 NEPRIHLASUJÚ.

Podrobné informácie k niektorým aktivitám a prihlasovaniu nájdete na http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/ponuka-tv-pre-studentov-umb/. Je potrebné vyplniť všetky položky v prihlasovacom formulári, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať. V súrnom prípade píšte na adresu Jaroslav.Popelka@umb.sk. Ak máte otázky týkajúce sa obsahu a požiadaviek ponúkaných aktivít, kontaktujte priamo vyučujúceho uvedeného pri každej skupine.

Ďakujeme.

Zoznam prihlásených

Oznam pre študentov KTVŠ
Aerobik
1. skupina (streda 16.30-17.30 hod.)
(prihlásených: 60)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Alyuz Kubra FF Telesná výchova 1 2
Bc. Baľáková Nikola PF Telesná výchova 1 3
Mgr. Bancíková Dominika PF Telesná výchova 6 1
Bc. Benčatová  Bibiána FF Telesná výchova 3 2
Bc. Bezruchko Daria FPVaMV Telesná výchova 1 1
Bc. Bolkeová Dominika PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Buraľová Dominika Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Bystrianska Barbora FF Telesná výchova 1 2
Bc. Chovanová  Dária PF vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Dendisová Angelika Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Dudová Denisa Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Eliašová Rebeka FF Telesná výchova 1 2
Mgr. Franková Ľubica Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Frgelcová Aneta FF Telesná výchova 6 1
Bc. Garajová Gabriela Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Gombala Adam FPV Telesná výchova 1 2
Mgr. Gumanová Nikola PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Hrádocká Alžbeta FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Hýblová Alžbeta FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Jacková Miroslava FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Janetová Ivana Ekonomická fakulta Telesná výchova 8 2
Mgr. Kadáčková Martina PF Telesná výchova 6 1
Bc. Kivanc Aysenur FF Telesná výchova 1 2
Bc. Klinčoková Zuzana FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Konfederáková Petra Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Konkoľová Veronika PF Telesná výchova 5 2
Bc. Kostilniková Ivana FF Telesná výchova 1 2
Mgr. Kostolňáková Zuzana FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Kováčiková Diana PF Telesná výchova 5 2
Bc. Kováčová Zuzana FF Telesná výchova 5 3
Mgr. Kučerová Malvína FF Telesná výchova 6 1
Bc. Labošová Jana PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Leščáková Monika FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Loužecká Andrea FF Telesná výchova 6 1
Bc. Lučivňáková Darina PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Mahrelo Anastasiia Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Makšiová Viktoria PF Telesná výchova 1 3
Bc. Masárová Radka FF vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Matejková Petra FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Mezovska Magdalena FPV vyber predmet pre Mgr. 2
Bc. Mihálová Dominika FPV Telesná výchova 1 2
Bc. Mikulová Anna PF Telesná výchova 1 1
Bc. Moskaľová Dominika PF Telesná výchova 3 2
Bc. Perháčová  Lucia PF Telesná výchova 5 3
Bc. Pillárová Radka PF vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Pochybová Anna PF Telesná výchova 1 1
Bc. Pondelová Viktória PF Telesná výchova 1 1
Bc. Račková Eva FF Telesná výchova 3 2
Bc. Regecová Iveta PF Telesná výchova 1 1
Bc. Sivčáková Martina Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Sládečková Martina FF Telesná výchova 5 3
Bc. Spodniaková Monika FF Telesná výchova 3 2
Bc. Stančíková Martina FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Štellerová Patrícia PF Telesná výchova 1 1
Bc. Struharňanská Lenka PF Telesná výchova 1 1
Bc. Stuchlá Michaela PF Telesná výchova 1 1
Bc. Teťáková Diana PF Telesná výchova 1 1
Bc. Vrbiniaková Viktória PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Vrťová Jana PF Telesná výchova 8 2
Mgr. Žbirková Veronika PF Telesná výchova 8 2
 
2. skupina (streda 17.30-18.30 hod.)
(prihlásených: 60)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Adámková Lucia FF Telesná výchova 6 1
Bc. Bakoňová Annamária PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Bernáthová Nikola Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Bernoláková Michaela FF Telesná výchova 6 1
Bc. Bobeničo Kristína Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Borovičková Marcela PF Telesná výchova 3 2
Bc. Brisudová Zuzana FF Telesná výchova 5 3
Mgr. Bugárová Rebecca PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Chamulová Iveta PF Telesná výchova 6 1
Bc. Čižmárová Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Mgr. Crkoňová  Aneta FF Telesná výchova 6 1
Bc. Dedinská Viktoria Právnická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Dolná Natália PF Telesná výchova 3 2
Bc. Ďurišková Kristína PF Telesná výchova 3 2
Bc. Fabianová Dušana FF Telesná výchova 5 3
Bc. Frgelcová Estera PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Grígelová Monika PF Telesná výchova 5 3
Mgr. Hablakova Katarína FF Telesná výchova 6 1
Bc. Hanincová Barbora FF Telesná výchova 5 3
Bc. Hanzelyová Daniela Právnická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Haskova Barbora PF Telesná výchova 3 3
Mgr. Holodová Alexandra PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Jakubíková Patrícia PF Telesná výchova 6 1
Bc. Janíčeková Jana FF Telesná výchova 5 3
Mgr. Jurčíková Denisa FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Kafúnová Martina FF Telesná výchova 6 1
Bc. Kocova Anna Právnická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Koleková Karolína FF Telesná výchova 5 3
Mgr. Kolumberová Miroslava Ekonomická fakulta Telesná výchova 8 2
Bc. Kovacsova Simona Právnická fakulta Telesná výchova 1 2
Mgr. Krkoškova Kamila FF vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Kršiaková Adriana PF Telesná výchova 1 2
Mgr. Kubejová simona PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Marcellová Daniela Ekonomická fakulta vyber predmet pre Mgr. 1
Mgr. Mendelova Martina Ekonomická fakulta vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Milkovičová Silvia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Minarčíková Laura Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Mišeje Bianka Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Mozníková Martina FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Muchova Lucia Ekonomická fakulta vyber predmet pre Mgr. 1
Mgr. Murínová Terézia Telesná výchova 6 1
Mgr. Murínová Mária Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Nykytenko Oleksandra FPVaMV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Pastorková Marieta FF Telesná výchova 5 3
Bc. Patakyová Katarína PF Telesná výchova 5 3
Bc. Pavúčková  Lenka Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Mgr. Plavčíková Veronika Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Pocklanová Zuzana FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Poljaková  Martina Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Pondelová Viktória PF Telesná výchova 3 1
Bc. Sikida Anna FPVaMV Telesná výchova 3 2
Mgr. Simonová Melinda FPVaMV Telesná výchova 8 2
Mgr. Smolková  Dominika FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Špaleková  Erika FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Šramová Zuzana FF Telesná výchova 6 1
Bc. Šrottová Simona PF Telesná výchova 1 2
Bc. Struharňanská Lenka PF Telesná výchova 3 1
Mgr. Šumichrastová Ľubica FF Telesná výchova 6 1
Bc. Veselovska Lívia PF Telesná výchova 5 3
Bc. Žecová Jana Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
 
Aquafitness
1. skupina (streda 12.15-12.55 hod.)
(prihlásených: 10)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bíreš Andrej Právnická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Francl Martin Právnická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Jaśniak Kinga FF Telesná výchova 1 2
Bc. Mihal Karina FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Rehorčíková Tereza FF Telesná výchova 5 3
Bc. Slobodová Nikola FPV Telesná výchova 5 3
Mgr. Štrauchová Iveta FPV vyber predmet pre Mgr. 2
Bc. Šutáková Alexandra PF Telesná výchova 3 2
Bc. Tyshchenko  Anastasiia FF Telesná výchova 3 2
Bc. Warchalová Annamária FF Telesná výchova 1 1
 
Basketbal
1. skupina (pondelok 17.45-18.55 hod.)
(prihlásených: 24)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Bošnovičová Barbora Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Chudý Tomáš Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
Mgr. Dančík Vladimír Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Daubner Branislav FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Dombrovska Tetiana FF Telesná výchova 1 1
Bc. Garban Mário Právnická fakulta Telesná výchova 1 1
Mgr. Gloser Martin Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Grigerová Michaela Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Mgr. Griglak Patrik Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Harhovský Tomáš Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Kácha Jakub Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Mgr. Konečný Andrej Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
Mgr. Kožiak Jozef Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Kručay Jozef FPV Telesná výchova 5 1
Bc. Lešundák Dávid Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Mgr. Mačorová Viktória PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Majerová Andrea Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Pallo Tomáš Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Pšenák Filip FF Telesná výchova 1 1
Mgr. Šándor Matej Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Siget Adam Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Školík Michal Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 3
Mgr. Skovajsa Oliver FPVaMV Telesná výchova 8 2
Mgr. Tóth Róbert Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
 
2. skupia (utorok 15.30-16.45 hod.)
(prihlásených: 22)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Bodorová Soňa PF Telesná výchova 6 1
Bc. Duchovná Klaudia FF Telesná výchova 5 3
Bc. Frankow Wladyslaw FF Telesná výchova 1 2
Bc. Gubenko Georgii FF Telesná výchova 1 2
Mgr. Hladká Veronika PF Telesná výchova 8 1
Mgr. Hrubá Bianka Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Izáková Michaela FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Jurášeková Petra FPV Telesná výchova 5 3
Mgr. Klubertová Dominika Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Líšková Lineta FF Telesná výchova 5 3
Bc. Makšiová Viktoria PF Telesná výchova 3 3
Bc. Matejčíková Jana Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Mgr. Mertinková Alexandra Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Miklušáková Mária Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Paulenda Peter FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Piliar Peter FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Šimová Lucia Právnická fakulta Telesná výchova 1 1
Mgr. Sloboda Martin FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Stesňáková Anna FPVaMV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Veselovská Radoslava FPVaMV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Vladová Hana FPVaMV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Zieliňská Kristina FF Telesná výchova 1 1
 
Bowling
1. skupina (pondelok 18.00-19.00 hod. )
(prihlásených: 24)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bekyová Mária FF Telesná výchova 1 1
Bc. Beňuš Patrik FF vyber predmet pre Bc. 3
Mgr. Ciurovski Walter FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Daniel David Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Daubnerová Nikola Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Floreková Eva PF Telesná výchova 3 2
Bc. Froněková Klaudia FF Telesná výchova 3 2
Bc. Garajová Lucia PF Telesná výchova 3 2
Bc. Halmová Dominika FF Telesná výchova 3 2
Bc. Hubáčeová Kristína FF Telesná výchova 1 1
Bc. Ihringová Adriána FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Kňazíková Monika PF Telesná výchova 3 2
Bc. kovačiková diana PF Telesná výchova 3 2
Bc. Lašová Lucia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Lučanová Zuzana Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 3
Mgr. Machajdová Soňa FF Telesná výchova 8 2
Bc. Mutalová Marcela Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Patrnčiaková Radka PF Telesná výchova 3 3
Bc. Pillárová Radka PF Telesná výchova 3 3
Bc. Roháč Alan FF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Rýsová Jana Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Bc. sivčáková monika PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Snopková Dominika PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Vidová Nina FF Telesná výchova 3 2
 
2. skupina (pondelok 19.00-20.00 hod. )
(prihlásených: 24)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Adamčiaková Katarína Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Bundzíková Simona PF Telesná výchova 6 2
Bc. Chovanová Karolína FF Telesná výchova 5 3
Bc. Domin Mykyta FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Gáborová Michaela PF Telesná výchova 3 2
Bc. Gerátová Monika FF Telesná výchova 5 3
Bc. Gondašová Michaela PF Telesná výchova 3 2
Bc. Grexová Marta PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Hrbčeková Veronika PF Telesná výchova 8 2
Bc. Hrončeková Simona PF Telesná výchova 3 2
Bc. Iľko Ivan Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Ivančová Martina FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Jakubová Silvia FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Kováčová Denisa PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Kucharik Dušan FPVaMV Telesná výchova 6 1
Bc. Lovas Michal Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Lučivňáková Darina PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Mariňáková Zuzana PF Telesná výchova 8 2
Bc. Mitter Martin FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Rešutíková Pavlína PF Telesná výchova 3 2
Bc. Sahuľová Eva FF Telesná výchova 5 3
Mgr. Sámelová Ivana FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Škombárová Mária FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Veselová Natália Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
 
3. skupina (pondelok 20.00-21.00 hod.)
(prihlásených: 24)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Kačmarová  Dominika FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Baláž Ivan FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Balko Peter Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Birčáková Janka FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Bradáčová Diana FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Bražinová Patrícia FPV Telesná výchova 1 2
Mgr. Buchtová Mária PF Telesná výchova 8 1
Bc. Chrzová Michaela PF Telesná výchova 1 3
Bc. Darjanin Jakub FPVaMV Telesná výchova 3 2
Bc. Francisty Tomáš FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Glutová Monika FF Telesná výchova 5 3
Bc. Harakaľ Štefan FPVaMV Telesná výchova 3 2
Bc. Heglasová Mária Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Herdelová Mária FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Heribanová Frederika FPVaMV vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Hrkútová Simona PF Telesná výchova 8 2
Bc. Hudaková Anna FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Kivanc Aysenur FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Kubianová Lenka FF Telesná výchova 8 2
Bc. Kuchárová Daniela FF Telesná výchova 5 3
Mgr. Mihályiová Réka FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Molnárová Dominika PF Telesná výchova 6 1
Bc. Pavlovič Miroslav FPV Telesná výchova 1 2
Mgr. Števaňáková Mária FF Telesná výchova 8 2
 
Florbal
1. skupina (pondelok 15.15-16.45 hod.)
(prihlásených: 10)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Baka Ľuboš Právnická fakulta Telesná výchova 6 2
Mgr. Buckulčíková Monika Ekonomická fakulta vyber predmet pre Mgr. 1
Mgr. Gašparec Filip Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
Bc. Grešák Dávid Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Kýpus Alexej Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Medvegyová Dominika Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Motuzko Denys Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Mgr. Pál Gabriel FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Slamková Kristína Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Slávik Tomáš FPV Telesná výchova 8 2
 
2. skupina (utorok 14.00-15.30 hod. )
(prihlásených: 11)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Baník Rastislav FF Telesná výchova 8 2
Bc. Benda Lukáš Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Brinčík Jarolím FPVaMV Telesná výchova 1 1
Mgr. Chovancová Ivana FF Telesná výchova 8 2
Bc. Gašper Timotej FPVaMV Telesná výchova 1 2
Mgr. Ilko Erik FF Telesná výchova 8 2
Bc. Kajba Milan FPVaMV Telesná výchova 1 1
Bc. Mózer Adam FF Telesná výchova 3 2
Bc. Pastinsky Martin Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 2
Mgr. Slávik Tomáš FPV Telesná výchova 7 2
Mgr. Truban Patrik FF Telesná výchova 8 2
 
Futsal
1. skupina (utorok 11.00-13.00)
(prihlásených: 17)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Čelko Matúš FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Drabiščák  Erik FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Duda René Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Fodor Martin FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Galád Michal FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Gavorník Lukáš FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Golian Mikuláš FPVaMV Telesná výchova 1 1
Bc. Kaszás Marián FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Koiš Filip Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 2
Bc. Martin Hollý FPV Telesná výchova 1 1
Bc. Maruniak Mário FPV Telesná výchova 1 1
Mgr. Michalech Matej Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Migliorisi Giovanni vyber predmet pre Mgr.
Bc. Šebeš Anton FF Telesná výchova 1 1
Bc. Šimo Samuel Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Slamka Anton Právnická fakulta vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. vLSTPkauokxScJlSWjI GoldenTabs PF   1
 
2. skupina (streda 11.00-13.00)
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Antol Štefan FPVaMV Telesná výchova 5 3
Mgr. Babečka  Ondrej PF Telesná výchova 8 2
Bc. Bodor Mário FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Boldy Aleš PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Brádňanský Viktor FF Telesná výchova 8 2
Bc. Bubeník Adam FPVaMV Telesná výchova 5 3
Mgr. Buzák Michal FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Čech Erik FPVaMV Telesná výchova 5 3
Bc. Celko Matus FPV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Doboš Erik FF Telesná výchova 1 1
Bc. Frankow Wladyslaw FF Telesná výchova 3 2
Bc. Frtús Martin FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Jarkulis Marek FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Kuník Ján FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Maslák Miroslav FPV Telesná výchova 1 1
Mgr. Mesko Matej FF Telesná výchova 8 2
Bc. Rerko Tomáš FPV Telesná výchova 5 3
Mgr. Sabol Peter Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Šimunek Marek FF Telesná výchova 5 3
Mgr. Uvíra Rastislav PF Telesná výchova 8 2
 
Golf
1. skupina (pondelok 10.00-11.20 hod.)
(prihlásených: 1)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Herman Pavel Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
 
2. skupina (pondelok 11.30-12.50 hod.)
3. skupina (streda 10.00-11.20 hod.)
(prihlásených: 3)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Celko Matus FPV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Czuczorova Jana Právnická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Muchna Radek FPV vyber predmet pre Mgr. 1
 
4. skupina (streda 11.30-12.50 hod.)
(prihlásených: 1)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Kolek Richard Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
 
IN-LINE korčuľovanie
1. skupina (streda 10.00-11.20 hod.)
2. skupina (streda 11.30-12.50 hod.)
(prihlásených: 4)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Galambošová Kristína PF Telesná výchova 5 3
Mgr. Ľochová Erika Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Potančoková Michaela PF Telesná výchova 5 3
Bc. Samuelčíková Tatiana FPV Telesná výchova 1 2
 
Lyžiarske kurzy - Donovaly
1. turnus: 7.-9.1.2018
(prihlásených: 23)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Brezinská Ľudmila PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Gregorová Silvia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Gregušková Patrícia PF Telesná výchova 8 2
Mgr. Haringova Lenka Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 2
Bc. Juríková Simona Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Kovaľanová Zuzana Ekonomická fakulta Telesná výchova 8 2
Bc. Kozáriková Katarína FF Telesná výchova 1 1
Bc. Kožlej Pavol Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Kozová Miriam Ekonomická fakulta Telesná výchova 8 2
Mgr. Majerová Barbara PF Telesná výchova 8 2
Mgr. Malíková Lívia PF Telesná výchova 8 2
Bc. Marecká Erika PF Telesná výchova 3 2
Bc. Mokošová Simona PF Telesná výchova 3 2
Bc. Oremová Michaela PF Telesná výchova 3 2
Bc. Pavlíková Silvia PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Randiak Ondrej Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
Bc. Rišová Veronika PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Sedláková Monika PF Telesná výchova 6 2
Bc. Slobodníková Emma PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Spišiaková Jana PF Telesná výchova 6 2
Bc. Uličná Kristína PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Uličná Zuzana Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 2
Bc. Výbošťoková Vladimíra PF Telesná výchova 3 2
 
2. turnus: 15.-17.1.2018
(prihlásených: 24)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Baľáková Nikola PF Telesná výchova 5 3
Bc. Bobáková Dominika PF Telesná výchova 5 2
Bc. Bukovčáková Mária FF Telesná výchova 3 2
Bc. Červená Barbora PF Telesná výchova 3 2
Bc. Chovanová Dária PF Telesná výchova 5 3
Bc. Chrzová Michaela PF Telesná výchova 5 3
Bc. Cimermanová  Viktória PF 1
Bc. Čubová Daniela Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Drugdová Viktória Mária PF Telesná výchova 5 3
Bc. Dzugasová Kristína Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 3
Bc. Ferienčiková Natália PF Telesná výchova 5 2
Mgr. Filipková Lucia FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Geršňová Zuzana PF Telesná výchova 5 3
Bc. Heglasová Simona PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Herstek Damián FPV vyber predmet pre Mgr. 2
Bc. Jančulová Lenka FPVaMV Telesná výchova 1 1
Mgr. Kráčiková Romana FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Morávková Alexandra PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Oravcová Zuzana PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Paľovová Norika PF Telesná výchova 6 1
Bc. Slobodníková Nikola PF Telesná výchova 1 1
Bc. Štefkovičová Lenka FPVaMV vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Timár  Marek FF Telesná výchova 3 2
Bc. Yaroslav Lysenko Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
 
3. turnus: 22.-24.1.2018
(prihlásených: 24)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bencová Katarína Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Bielak Miroslav FF Telesná výchova 6 1
Bc. Bystriansky Peter FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Dobošová Sabína FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Drugdová Jennifer Ekonomická fakulta Telesná výchova 8 2
Bc. Grocká Alexandra FF Telesná výchova 5 3
Bc. Kohútová Kristína PF Telesná výchova 1 2
Mgr. Ľuptáková Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 8 2
Mgr. Martinčeková Lucia FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Michalová Zuzana FF Telesná výchova 8 2
Bc. Molnárová Deborah FF vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Obr Daniel FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Pavlovičová Michaela Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Piliar Peter FPV Telesná výchova 1 2
Mgr. Sanitriková Martina FF Telesná výchova 8 2
Bc. Šinko Ondrej FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Skokanová Sofia FF Telesná výchova 8 2
Bc. Socháňová Alžbeta FPVaMV Telesná výchova 1 1
Bc. Straková Lucia Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Svetliaková Ivana PF Telesná výchova 1 2
Mgr. Tatarková Katarína FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Tonhajzer Lukáš FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Urbánek Lukáš FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Zemko Peter FPV Telesná výchova 6 1
 
Plávanie
1. skupina (pondelok 14.35-15.15 hod.)
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Belujský Matúš FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Bician Matúš FPV Telesná výchova 1 1
Bc. Cárik Daniel Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Dejová Ivana FPV Telesná výchova 5 3
Mgr. Gemerová Klaudia Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Hrdý Tomáš FPV Telesná výchova 1 1
Mgr. Komorova Romana Právnická fakulta vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Kulichová Zuzana FF Telesná výchova 5 3
Bc. Launerová Gabriela PF Telesná výchova 1 2
Mgr. Mayerová Laura PF Telesná výchova 6 2
Mgr. Šimková Zuzana Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Šinka Róbert Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Šmollová Monika FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Stančíková Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Struharňanská Lenka PF vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Svobodová Monika PF Telesná výchova 6 2
Bc. Tereštík Matúš FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Uhlárová Ivana PF Telesná výchova 1 1
Bc. Uríčová Eva PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Voreková Jana Ekonomická fakulta Telesná výchova 8 2
 
2. skupina (štvrtok 13.00-13.40 hod.)
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Caban Martin FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Čierny Michal FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Dekyšský Lukáš FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Ďurkáčová Diana FF Telesná výchova 1 1
Bc. Gardošíková Valentína FF Telesná výchova 3 2
Bc. Havašová Lucia FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Hečková Zuzana Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
Bc. Hodál Simon FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Hurtečáková Emma FF Telesná výchova 1 1
Bc. Jakubíková Zuzana FF Telesná výchova 3 2
Bc. Kaleshi Endri Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Kováčová Tímea Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Labanc Rafael FF Telesná výchova 3 2
Bc. Pokorná Martina FF Telesná výchova 3 2
Bc. Pylypenko Artem Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Račková Evelyn FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Repková Zuzana FF Telesná výchova 6 1
Bc. Sereda Andrii Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 2
Bc. Slaničanová Renáta PF Telesná výchova 5 3
Bc. Tyshchenko  Anastasiia FF Telesná výchova 3 2
 
Relaxačné cvičenia
1. skupina (piatok 7.30-8.10 hod.)
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Brédová Veronika FPV vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Chernichenko Anastasiia FF Telesná výchova 3 2
Bc. Chrzová Michaela PF vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Čudaiová Diana FF Telesná výchova 5 3
Bc. Gabrielová Jaroslava Právnická fakulta Telesná výchova 1 3
Bc. Grinčová Zdenka PF Telesná výchova 3 2
Bc. Kamodyová Bianca PF Telesná výchova 3 2
Bc. Kekeňáková Viktória FF Telesná výchova 3 2
Bc. Križanová Michaela PF Telesná výchova 3 2
Bc. Laššáková Monika PF Telesná výchova 3 2
Bc. Lysenko Yaroslav Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Mgr. Michalová Zuzana FF Telesná výchova 6 2
Bc. Reznáková Michaela PF vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Samuelčíková Tatiana FPV Telesná výchova 5 2
Bc. Sarova Natalia FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Sarova Natalia FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Shepelieva Yuliia FF Telesná výchova 1 1
Bc. Sobolová Jana FF Telesná výchova 3 2
Bc. Srničková Miroslava FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Verhun Anna Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
 
2. skupina (piatok 8.15-9.00 hod.)
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Alyuz Kubra FF Telesná výchova 3 2
Bc. Bendíková Jana Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Mgr. Čerbová Alexandra FF Telesná výchova 6 1
Bc. Frgelcová Estera PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Frgelcová Aneta FF Telesná výchova 8 1
Mgr. Havrilová Vanesa FF Telesná výchova 6 1
Bc. Kostilniková Ivana FF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Kraseliuk Diana FPVaMV Telesná výchova 1 2
Bc. Kubišová  Zuzana FF Telesná výchova 3 2
Bc. Luzhanytsia Vasyl FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Masiariková Zdena FF Telesná výchova 6 1
Bc. Mergová Angelika FPV vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Mráziková Alexandra FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Muchna Radek FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Pňačková Jana FF Telesná výchova 6 1
Bc. Shevchenko Mariia PF Telesná výchova 3 2
Bc. Shtyka Olena Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Stankovičová  Lea FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Úradníková Dominika PF Telesná výchova 6 1
Bc. Zieliňská Kristina FF Telesná výchova 2 1
 
Stolný tenis
1. skupina (utorok 10.00-11.00 hod.)
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Cabanová Diana PF Telesná výchova 8 2
Bc. Džadžovská Tatiana PF Telesná výchova 5 3
Bc. Ferencz Daniel FPV Telesná výchova 1 1
Bc. Frankow Wladyslaw FF Telesná výchova 1 2
Bc. Gáboriková Laura Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Hambalková Karin Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Mgr. Hruška Igor FF Telesná výchova 8 2
Bc. Kaclová Alexandra PF Telesná výchova 5 3
Bc. Katreniaková Patrícia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Kmec Martin FPV Telesná výchova 1 2
Bc. Knoppová Dáša PF Telesná výchova 5 3
Bc. Komorová  Marcela PF Telesná výchova 5 3
Bc. Kontuľová Veronika PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Pavlík Vladimír Právnická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Púčiková Petra PF Telesná výchova 8 2
Bc. Ťasnochová Martina PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Tipulová Erika PF Telesná výchova 8 2
Bc. Tomaštíková Monika PF Telesná výchova 3 2
Bc. Urda Ivan Právnická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Vrábová Patrícia PF Telesná výchova 3 2
 
Tenis
1. skupina (pondelok 9.30-10.50 hod.)
(prihlásených: 10)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Cabanová Diana PF Telesná výchova 6 2
Bc. Ďurana Jozef FPV Telesná výchova 1 1
Mgr. Ďuranová  Michaela PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Hilbrychtová  Barbora PF Telesná výchova 6 1
Bc. Husanik Dominik FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Kosmeľová Mária PF Telesná výchova 1 1
Bc. Kručay Šimon FPV vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Pôbiš Romana FPV vyber predmet pre Mgr. 2
Mgr. Tipulová Erika PF Telesná výchova 6 2
Bc. Zatyko Adrian FPV Telesná výchova 5 3
 
2. skupina (štvrtok 9.30-10.50 hod.)
(prihlásených: 12)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Alieva Nigina FPVaMV vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Bálintová Eliška PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Blažová Nikoleta FPVaMV Telesná výchova 6 1
Mgr. Bodorová Soňa PF Telesná výchova 8 1
Bc. Čelko Matúš FPV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Dušek Jakub FPV Telesná výchova 5 3
Mgr. Kocanová Anna FPVaMV Telesná výchova 6 1
Bc. Komar Marharyta Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Muráriková Eva FF vyber predmet pre Bc. 3
Mgr. Murínová Dana PF vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Nociar Michal FPV Telesná výchova 1 2
Bc. Trulík Jakub FPVaMV Telesná výchova 3 2
 
Turistika v horstvách Slovenska
Vysoké Tatry
(prihlásených: 31)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Abrinková Zuzana FPV vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Babeľová  Adriana PF Telesná výchova 3 2
Mgr. Bjel Dávid FF Telesná výchova 8 2
Bc. Boráková Klára Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Chamko Matúš Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Chrzová Michaela PF vyber predmet pre Bc. 3
Mgr. Cvitkovic Matúš Ekonomická fakulta Telesná výchova 8 2
Mgr. Eremiáš Martin FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Fornadeľová Natália FF vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Gajdošová Zuzana FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Hudec Richard Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Hulenok Yuliia FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Jaśniak Kinga FF Telesná výchova 1 2
Bc. Juríková Simona Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Leštáková  Denisa Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Neušel Miroslav Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Patráš Milan Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Plachotňuk Dominika FF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Šajgal Tomáš FPV Telesná výchova 3 3
Bc. Samuelčíková Tatiana FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Sentivan Rastislav FF Telesná výchova 8 2
Bc. Šindelář Lukáš Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Mgr. Smržíková Adriána FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Sojaková Eva Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Špitálová  Rebeka FF Telesná výchova 6 1
Bc. Šušoliak Vladimír Právnická fakulta Telesná výchova 1 1
Mgr. Švantnerová Diana FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Tomlyova Ivona FF Telesná výchova 6 1
Bc. Trnková Ivana Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Vavrek Matúš FF Telesná výchova 3 2
Bc. Vyskočáni Martin FF vyber predmet pre Bc. 1
 
Turistika v okolí BB
Oznam - úvodný zoznam
(prihlásených: 80)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc.  Juliána Čiefová PF vyber predmet pre Bc. 1
Bc.  Lucia Durná PF Telesná výchova 1 1
Bc.  Nada Maslarevičova PF vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Adameová Dana PF Telesná výchova 6 1
Bc. Bakoňová Annamária PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Belková Ivana FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Benková Nikola FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Bočkayová Barbara Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Bodnárová Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Buchtová Mária PF Telesná výchova 6 1
Bc. Budzák Marek Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Budzáková Silvia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Cutlac Iosif FPV vyber predmet pre Mgr. 2
Mgr. Debnárová Petronela FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Debnárová Jana FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Dirgová Mária FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Dlugošová Ivana Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Dolnická Lucia FF Telesná výchova 5 3
Bc. Dundová Lenka Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Falis filip FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Fašková Veronika PF Telesná výchova 6 1
Bc. Fiľová Terézia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Frgelcová Aneta FF vyber predmet pre Mgr. 1
Mgr. Giertl Róbert FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Gluchová Dominika FPV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Gubová Monika PF Telesná výchova 1 1
Bc. Hadidová Gabriela FF Telesná výchova 5 3
Mgr. Hladká Veronika PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Hudranová Zuzana PF vyber predmet pre Mgr. 1
Mgr. Juhás Miroslav FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Katrenčíková Katarína PF Telesná výchova 5 3
Mgr. Katreniaková Jana PF Telesná výchova 6 1
Bc. Kianičková Zuzana FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Kokinová Ivana PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Kopáčik Richard FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Koterbová Gréta FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Krajčiová Mária Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Kubicová Bibiána Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Lamperová Zuzana PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Leskova Katarina FF Telesná výchova 6 1
Bc. Lučivňáková Veronika FF Telesná výchova 3 2
Bc. Lučivňáková Darina PF Telesná výchova 1 2
Bc. Madleňáková Klára FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Marhefková Veronika Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc.
Mgr. Marko Andrej FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Maruškinová Michaela FPV vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Masárová Veronika FPV Telesná výchova 1 2
Bc. Mayerová Veronika PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Menšík Renáto Právnická fakulta vyber predmet pre Bc. 1
Mgr. Mokrá Martina FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Morová Bohuslava FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Motusová Tatiana Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Muscherová Simona Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Nászalyová Nora FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Olšiak Ľubomír FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Ondrášiková Viktoria FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Opálková Mária FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Oško Lukáš FF Telesná výchova 6 1
Bc. Patrnčiaková Radoslava PF Telesná výchova 5 3
Bc. Paulendová Simona Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Piptová Barbora FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Pisarčík Marek PF Telesná výchova 5 3
Mgr. Podkonický Patrik FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Převrátil Peter Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
Bc. Pribulová Dominika PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Promerová DOminika Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Púpavová Martina FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Remenár Patrik Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Riho Marek FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Rojík Dominik Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Rybanská Lucia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Semanová Patrícia FPV Telesná výchova 1 1
Mgr. Srniaková Miriam FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Tkáčová Simona Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Trnovská Terézia Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Trokšiarová Petra FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Vranová Lenka PF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Vranová Jana Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Mgr. Vrzgula Samuel FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Zelená Lucia Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 2
 
Vychádzka č.1 Banoš
(prihlásených: 20)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Buchtová Mária PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Cutlac Iosif FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Fašková Veronika PF Telesná výchova 6 1
Mgr. fkffNOdLjB GoldenTabs FF   1
Mgr. Giertl Róbert FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Hladká Veronika PF Telesná výchova 6 1
Bc. Koterbová Gréta FPV vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Lešková Katarína FF Telesná výchova 6 1
Bc. Madleňáková Klára FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Masárová Veronika FPV Telesná výchova 1 2
Mgr. Morová Bohuslava FF Telesná výchova 8 2
Bc. Nászalyová Nora FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Podkonický Patrik FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Převrátil Peter Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
Mgr. Promerová Dominika Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Remenár Patrik Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Riho Marek FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Semanová Patrícia FPV Telesná výchova 1 1
Bc. Semanová Patrícia FPV Telesná výchova 1 1
Mgr. Zelená Lucia Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 2
 
Vychádzka č.2 Netopieria jaskyňa pod Panským dielom
(prihlásených: 23)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bodnárová Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Buchtová Mária PF Telesná výchova 6 1
Bc. Dávidíková Soňa FPV vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Fašková Veronika PF Telesná výchova 6 1
Bc. Fiľová Terézia Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 2
Bc. Gluchová Dominika FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Hladká Veronika PF Telesná výchova 6 1
Bc. Koterbová Gréta FPV vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Lešková Katarína FF Telesná výchova 6 1
Bc. Lučivňáková Veronika FF Telesná výchova 3 2
Bc. Madleňáková Klára FPV vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Maruškinová Michaela FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Masárová Veronika FPV Telesná výchova 1 2
Mgr. Morová Bohuslava FF Telesná výchova 8 2
Bc. Nászalyová Nora FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Remenár Patrik Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Srniaková Miriam FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Stráska Simona FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Trnovská Terézia Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Trokšiarová Petra FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Trokšiarová Monika FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Trokšiarová Monika FF 1
Mgr. Trokšiarová Monika FF nezadane 1
 
Vychádzka č.3 Selčiansky diel
(prihlásených: 10)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Belková Ivana FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Benková Nikola FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Bočkayová Barbara Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Debnárová Petronela FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Giertl  Robert FPV Telesná výchova 8
Bc. Marhefková Veronika Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Maruškinová Michaela FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Mokrá Martina FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Oško Lukáš FF Telesná výchova 6 1
Bc. Paulendová Simona Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
 
Vychádzka č.4 Selce-Fuggerov dvor
(prihlásených: 25)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
 Andrej FF nezadane
Mgr. Adameová Dana PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Benková Nikola FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Čiefová Juliána PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Cutlac Iosif FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Debnárová Petronela FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Debnárová Janka FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Dundová Lenka Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Durná Lucia PF Telesná výchova 1 1
Bc. Fiľová Terézia Ekonomická fakulta Telesná výchova 2 2
Bc. Gluchová Dominika FPV Telesná výchova 3 2
Katreniaková Jana PF   1
Mgr. Kokinová Ivana PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Kopáčik Richard FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Krajčiová Mária Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Marhefková Veronika Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Marko Andrej FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Maruškinová Michaela FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Mokrá Martina FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Muscherová Simona Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Olšiak Ľubomír FPV vyber predmet pre Mgr. 2
Mgr. Podkonický Patrik FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Riho Marek FPV Telesná výchova 8 2
Mgr. Srniaková Miriam FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Trnovská Terézia Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
 
Vychádzka č.5 Kopa
(prihlásených: 7)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Budzák Marek Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Budzakova Silvia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3
Bc. Dlugošová Ivana Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Katrenčíková Katarína PF Telesná výchova 5 3
Bc. Majerová Daniela PF Telesná výchova 4 3
Bc. Muscherová Simona Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Pisarčík Marek PF Telesná výchova 5 3
 
Vychádzka č.6 Baláže
(prihlásených: 21)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Mgr. Adameová Dana PF Telesná výchova 6 1
Bc. Bakoňová  Annamária PF Telesná výchova 1 1
Bc. Bočkayová Barbara Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Bodnárová Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Čiefová Juliána PF Telesná výchova 1 1
Bc. Durná Lucia PF Telesná výchova 1 1
Bc. Durná Lucia PF Telesná výchova 1 1
Bc. Gubová Monika PF Telesná výchova 1 1
Bc. Ihnat Vratislav Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 3
Mgr. Katreniaková Jana PF Telesná výchova 6 1
Bc. Kianičková Zuzana FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Kokinová Ivana PF Telesná výchova 6 1
Bc. Krajčiová Mária Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Kubicová Bibiána Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Lamperová Zuzana PF Telesná výchova 6 1
Bc. Lučivňáková Darina PF Telesná výchova 1 2
Bc. Maslarevičová  Nada PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Opálková Mária FF Telesná výchova 6 1
Bc. Rybanská Lucia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Vranová Jana Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Mgr. Vrzgula Samuel FPV Telesná výchova 6 1
 
Vychádzka č.7 Rybník Plavno Šalková
(prihlásených: 19)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bakoňová  Annamária PF Telesná výchova 2 1
Mgr. Belková Ivana FF Telesná výchova 6 1
Bc. Budzák Marek Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Dlugošová Ivana Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Dolnická Lucia FF Telesná výchova 5 3
Bc. Durná Lucia PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Falis Filip FF Telesná výchova 8 2
Bc. Gubová Monika PF Telesná výchova 1 1
Bc. Hadidová Gabriela FF vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Kubicová Bibiána Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Lučivňáková Veronika FF Telesná výchova 3 2
Bc. Maslarevičová  Nada PF Telesná výchova 1 1
Bc. Mayerová Veronika PF Telesná výchova 3 2
Bc. Menšík Renáto Právnická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Ondrášiková Viktoria FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Oško Lukáš FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Převrátil Peter Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
Bc. Repáňová Petra FF Telesná výchova 3 2
Bc. Vranová Jana Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
 
Vychádzka č.8 - Podkonické pleše
(prihlásených: 5)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Katrenčíková Katarína PF Telesná výchova 5 3
Bc. Majerová Daniela PF Telesná výchova 5 3
Bc. Pisarčík Marek PF Telesná výchova 5 3
Mgr. Promerová Dominika Ekonomická fakulta Telesná výchova 7 1
Mgr. Zelená Lucia Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 2
 
Vychádzka č.9 Urpín
(prihlásených: 28)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bočkayová Barbara Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Bodnárová Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Dávidíková  Soňa FPV vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Debnárová  Jana FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Dirgová Mária FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Dorková Lucia FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Dundová Lenka Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Frgelcová Aneta FF vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Gubová Monika PF Telesná výchova 1 1
Bc. Hrmelová Martina FF vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Jaššáková Andrea FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Juhás Miroslav FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Kianičková Zuzana FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Kopáčik Richard FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. lamperova zuzana PF Telesná výchova 6 1
Bc. Lučivňáková Darina PF vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Marko Andrej FF Telesná výchova 6 1
Bc. Mayerová Veronika PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Muscherová Simona Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Olšiak Ľubomír FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Paulendová Simona Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Mgr. Púpavová Martina FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Semanová Patrícia FPV Telesná výchova 1 1
Bc. Šišítková Mária FPV Telesná výchova 2 2
Bc. Šišítková Mária FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Stráska Simona FPV vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Trokšiarová Petra FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Turanová Tatiana FF Telesná výchova 6 1
 
Vychádzka No.10 Hvezdáreň
(prihlásených: 19)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Bodnárová Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Budzakova Silvia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Dirgová Mária FPV 1
Bc. Dolnická Lucia FF Telesná výchova 5 3
Bc. Dorková Lucia FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Falis Filip FF Telesná výchova 8 2
Bc. Hadidová Gabriela FF Telesná výchova 5 3
Bc. Ihnat Vratislav Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 3
Mgr. Jaššáková Andrea FPV Telesná výchova 6 1
Mgr. Juhás Miroslav FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Ondrášiková Viktoria FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Opálková Mária FF vyber predmet pre Mgr. 1
Mgr. Opálková Mária FF 1
Bc. Repáňová Petra FF Telesná výchova 3 2
Bc. Rybanská Lucia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Šišítková Mária FPV vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Trokšiarová Monika FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Turanová Tatiana FF Telesná výchova 6 1
Mgr. Vrzgula Samuel FF Telesná výchova 6 1
 
Volejbal
1. skupina (streda 13.45-15.05 hod.)
(prihlásených: 27)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Babicová Diana FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Baran Michal Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Bíziková  Katarína FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Buranovský Jozef FF Telesná výchova 1 1
Mgr. Butek Juraj FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Drienková Petra FF Telesná výchova 5 3
Bc. Frankow Wladyslaw FF Telesná výchova 1 2
Bc. Hánová Zdenka PF Telesná výchova 5 3
Bc. Jusková Jaroslava PF Telesná výchova 4 3
Mgr. Klefflerová Lenka FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Kubasáková Simona PF Telesná výchova 5 3
Bc. Kúchenová Diana FF Telesná výchova 3 2
Bc. Matušáková Tatiana FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Michalov Zdenko FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Mikitová Martina FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Miniarik Marek Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Pániková Žaneta FF Telesná výchova 1 1
Bc. Plutová Gabriela PF Telesná výchova 5 3
Mgr. Pňačková Lenka FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Popovič Timeja FF Telesná výchova 1 1
Mgr. Rozgonyiová Patrícia FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Savka Ivan Právnická fakulta vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Švantnerová Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Švarná Gabriela FF vyber predmet pre Mgr. 2
Mgr. Timková Iveta FF Telesná výchova 8 2
Mgr. Voreková Jana Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 2
Bc. Zemková Natália Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
 
Základy horolezectva
1. skupina (pondelok 15.55-17.00 hod.)
(prihlásených: 10)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Andrašová Júlia Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Bc. Čechovský Ján Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Hurtečáková Emma FF Telesná výchova 3 1
Bc. Kajánkova Lea Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc.
Bc. Kardošová Tamara Ekonomická fakulta Telesná výchova 5 3
Mgr. Mihálová Anna FPV Telesná výchova 8 2
Bc. Mišeková Rebeka PF Telesná výchova 1 1
Mgr. Mozníková Martina FF Telesná výchova 8 1
Bc. Mužilová Lenka FF Telesná výchova 3 2
Mgr. Púpavová Martina FPV Telesná výchova 6 1
 
2. skupina (utorok 15.45-17.05 hod.)
(prihlásených: 12)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Drotárová Lenka FF Telesná výchova 1 1
Bc. Gál Matej FPV Telesná výchova 3 2
Mgr. Gubančok Stanislav FF Telesná výchova 8 2
Bc. Hulenok Yuliia FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Karaffová Zuzana Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Lupták Dávid Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Martuš Jakub Právnická fakulta Telesná výchova 8 2
Mgr. Špitálová Rebeka FF Telesná výchova 8 1
Bc. Stang Marián FF vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Štefkovič Ivan FPV Telesná výchova 6 1
Bc. Števuliaková Žaneta Ekonomická fakulta Telesná výchova 5
Bc. Struhárová Soňa PF Telesná výchova 1 1
 
Základy ľadového korčuľovania a ľadový hokej
1. skupina
(prihlásených: 40)
typ priezvisko meno fakulta AIS roč.
Bc. Andrisová Veronika Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Bayerlová Erika PF vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Belopotočanová Ivana Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Bc. Benická Alexandra Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Buciova Dagmar PF Telesná výchova 8 2
Bc. Capáková Alexandra FPV Telesná výchova 3 2
Bc. Čillík Lukáš FF Telesná výchova 3 2
Bc. Dzurendová Miriam Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 3
Bc. Fišerová Adriana PF Telesná výchova 1 2
Bc. Gambošová Terézia Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Giertlová Lucia PF Telesná výchova 8 2
Mgr. Gregušová Barbora Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Mgr. Hríbiková Soňa PF Telesná výchova 6 2
Mgr. Jarottová Mária Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Kácha Jakub Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Bc. Kasičová Karolína Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Kováčová Miroslava PF Telesná výchova 1 2
Mgr. Kubík Jakub Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Kunová Mária Ekonomická fakulta Telesná výchova 3 2
Mgr. Kušniarová Veronika Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Lorenc Dávid FPV Telesná výchova 5 3
Bc. Mergová Angelika FPV vyber predmet pre Bc. 3
Mgr. Michalčíková Jana PF Telesná výchova 6 1
Bc. Miľaková Nikola PF Telesná výchova 1 2
Mgr. Miľková Jana PF Telesná výchova 6 1
Mgr. Mokrá Dominika Právnická fakulta vyber predmet pre Mgr. 1
Bc. Nékyová  Veronika Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2
Bc. Očenášová Anna Mária FF Telesná výchova 1 1
Bc. Ohinskiy Pavlo Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 1
Bc. Petričková Nikoleta Ekonomická fakulta vyber predmet pre Bc. 2
Mgr. Piačeková Miriam Právnická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Rebry Lukas FPV Telesná výchova 1 2
Bc. Slašťanová Simona PF Telesná výchova 1 2
Bc. Socháňová Alžbeta FPVaMV vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Stang Marián FF Telesná výchova 3 2
Bc. Štefancová Lucia FF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Straňáková Veronika FF vyber predmet pre Bc. 1
Bc. Verešíková Adriana PF Telesná výchova 3 3
Mgr. Závacká Michaela Ekonomická fakulta Telesná výchova 6 1
Bc. Zemková Martina Ekonomická fakulta Telesná výchova 1 2