Oznam pre študentov KTVŠ


Základy horolezectva

Predmet pre študentov UMB (V) a odborov telesnej výchovy a trénerstva (PV)

Podrobnosti k predmetu a upresnenia si prečítaj pred prihlásením do skupín. Prihlásenie je záväzné !!!! Správajte sa korektne a  v prípade zmeny hneď kontaktujte vyučujúceho!!!

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.