Oznam pre študentov KTVŠ


Základy horolezectva

Predmet pre študentov UMB (V) a odborov telesnej výchovy a trénerstva (PV)

Podrobnosti k predmetu a upresnenia si prečítaj pred prihlásením do skupín. Prihlásenie je záväzné !!!! Správajte sa korektne a  v prípade zmeny hneď kontaktujte vyučujúceho!!!

1. skupina (pondelok 15.55-17.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 16)
Vyučujúci: Dr. Mandzák 

podrobnosti - preštuduj !!!

Prvá hodina:

Kde: Lezecká stena Pavúk, telocvičňa Gymnázia J.G.Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica

Študent si hradí náklady spojené s realizáciou (vstup na lezeckú stenu, požičanie výstroje sedák, karabína, istítko) 


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

2. skupina (utorok 15.45-17.05 hod.)

(max.počet uchádzačov: 16)
Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Kde: Lezecká stena Pavúk, telocvičňa Gymnázia J.G.Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica

podrobnosti - preštuduj !!! spoločná registrácia  aj pre študentov odborov Tv. v rámci ich PV

Prvá hodina:

Študent si hradí náklady spojené s realizáciou (vstup na lezeckú stenu, požičanie výstroje sedák, karabína, istítko) 


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.