Oznam pre študentov KTVŠ


Turistika v horstvách Slovenska

Cieľ predmetu: Formou pešej turistiky spoznávať horstvá Slovenska* Preštudujte si tu podrobnosti - termíny,  pred tým ako sa zaregistrujete !!!!!

Študenti TvJ, Tvkomb. a TvTre si túto aktivitu môžu zapísať ako V predmet pod názvom Vysokohorská turistika

Náročnosť: fyzicky náročná aktivity

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.