Oznam pre študentov KTVŠ


Turistika v horstvách Slovenska

Cieľ predmetu: Formou pešej turistiky spoznávať horstvá Slovenska* Preštudujte si tu podrobnosti - termíny,  pred tým ako sa zaregistrujete !!!!!

Študenti TvJ, Tvkomb. a TvTre si túto aktivitu môžu zapísať ako V predmet pod názvom Vysokohorská turistika

Náročnosť: fyzicky náročná aktivity

Vysoké Tatry

(max.počet uchádzačov: 31)

Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. 

Informácie si prečítajte pred prihlásením - kliknite tu 

1 túra 29.9.2017 od 6.30 hod. - celodňová túra Malá Fatra

2 túra 13.10.2017 od 6.30 hod. - celodňová túra Vysoké Tatry - Kriváň (2495 m.n.m)

POZOR: Na získanie kreditov je potrebné absolvovať obidve túry

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.