Oznam pre študentov KTVŠ


Futsal

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z futsalu.

Stručná osnova aktivity: Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca. Hra.

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %

 

1. skupina (utorok 11.00-13.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 20)

Vyučujúci: PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

Kde: Jaseňová 2790/21, 974 09 Banská Bystrica (modrá umelá tráva pod hlavnou cestou smerom na Podlavice)

Kedy: Utorok 11.00-13.00 hod. (celkovo 10 hodín - 1 hodina - 60 minút), čiže 5 dvojhodinoviek

Prvá hodina
: Utorok 19.3.2019

Poznámky
: Vstup v turfových, prípadne halových kopačkách. Nie je povolený vstup v lisovaných, ani kolíkových kopačkách. Pri registrácii v Univerzitnom registračnom systéme prosíme uveďte Váš email, ktorý používate, inak si vyhradzujeme právo Vás zo skupiny odstrániť.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 18

2. skupina (streda 11.00-13.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 20)

Vyučujúci: PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

Kde: Jaseňová 2790/21, 974 09 Banská Bystrica (modrá umelá tráva pod hlavnou cestou smerom na Podlavice)

Kedy:
Streda 11.00-13.00 hod. (celkovo 10 hodín - 1 hodina - 60 minút), čiže 5 dvojhodinoviek

Prvá hodina
: Streda 20.3.2019

Poznámky
: Vstup v turfových, prípadne halových kopačkách. Nie je povolený vstup v lisovaných, ani kolíkových kopačkách. Pri registrácii v Univerzitnom registračnom systéme prosíme uveďte Váš email, ktorý používate, inak si vyhradzujeme právo Vás zo skupiny odstrániť.
Prihlásiť sa »Prihlásených: 6