Oznam pre študentov KTVŠ


Florbal

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z florbalu

Stručná osnova predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie herných zručností. Hra.

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 % 

PODMIENKA: KAŽDÝ ŠTUDENT MUSÍ MAŤ VLASTNÚ FLORBALOVÚ HOKEJKU !!!

1. skupina (pondelok 15.15-16.45 hod.)

(max.počet uchádzačov: 25)

Vyučujúci: Mgr. Tomáš Willwéber

Kde: Športová hala T 037 KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Kedy: Pondelok 15.15-16.45 hod.

Prvá hodina:
2.10.2017

Poznámka:
 Doniesť si so sebou športové oblečenie a tenisky s bielou podrážkou. Základnou podmienkou účasti je hra vlastnou florbalovou hokejkou + florbalová loptička.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 10

2. skupina (utorok 14.00-15.30 hod. )

(max.počet uchádzačov: 28)
Vyučujúci: Mgr. Michal Marko

Kontakt: michal.marko@umb.sk

Kde: Športová hala T 037 KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Kedy: Utorok 14.00-15.30 hod.

Prvá hodina:
  10.10.2017

Poznámka:
 Doniesť si so sebou športové oblečenie a tenisky s bielou podrážkou. Základnou podmienkou účasti je hra vlastnou florbalovou hokejkou + florbalová loptička.
Prihlásiť sa »Prihlásených: 11