Oznam pre študentov KTVŠ


Florbal

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z florbalu

Stručná osnova predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie herných zručností. Hra.

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 % 

PODMIENKA: KAŽDÝ ŠTUDENT MUSÍ MAŤ VLASTNÚ FLORBALOVÚ HOKEJKU !!!

1. skupina (Streda 15.40-17.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 20)


Kde: Športová hala T 037 KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Kedy: Streda 15.40-17.00 hod.

Prvá hodina:
  19.2.2020

Poznámka:
 
Doniesť si so sebou športové oblečenie a tenisky s bielou podrážkou. Základnou podmienkou účasti je hra vlastnou florbalovou hokejkou + florbalová loptička.
Prihlásiť sa »Prihlásených: 0