Oznam pre študentov KTVŠ


Volejbal

Cieľ predmetu: Osvojenie si základných herných činností jednotlivca vo volejbale, hra.

Stručná osnova predmetu:
Hra 

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %  

1. skupina (utorok 11.25-12.55 hod.)

(max.počet uchádzačov: 28)

Vyučujúci: Mgr. Vladimír Franek

Kde: Telocvičňa KTVŠ, FF, UMB

Kedy: Utorok 11.25-12.55  hod.

Prvá hodina: 18.2.2020

Poznámka:
Povinná je obuv do haly.
Prihlásiť sa »Prihlásených: 0