Oznam pre študentov KTVŠ


Volejbal

Cieľ predmetu: Osvojenie si základných herných činností jednotlivca vo volejbale, hra.

Stručná osnova predmetu:
Hra 

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %  

1. skupina (pondelok 12.00-13.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 28)
Vyučujúci: Mgr. Jana Daubnerová

Kontakt: jana.daubnerova@umb.sk

Kde: Telocvičňa KTVŠ, FF, UMB

Kedy: Pondelok 12.00-13.00 hod.

Prvá hodina: 19.2.2018

Poznámka:
Povinná je obuv do haly.
Prihlásiť sa »Prihlásených: 19

2. skupina (streda 7.30-8.30 hod.)

(max.počet uchádzačov: 28)
Vyučujúci: Mgr. Michal Marko

Kde: Telocvičňa KTVŠ, FF, UMB

Kedy: Streda 7.30-8.30 hod.

Prvá hodina: 21.2.2018

Poznámka:
 Povinná je obuv do haly.

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.