Oznam pre študentov KTVŠ


Volejbal

Cieľ predmetu: Osvojenie si základných herných činností jednotlivca vo volejbale, hra.

Stručná osnova predmetu:
Hra 

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %  

1. skupina (streda 13.45-15.05 hod.)

(max.počet uchádzačov: 28)
Vyučujúci:Mgr. David Brunn

Kde: Telocvičňa KTVŠ, FF, UMB

Kedy: Streda 13.45-15.05 hod.

Prvá hodina: 4.10.2017

Poznámka:
 Povinná je obuv do haly.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 27