Oznam pre študentov KTVŠ


Plávanie

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z plávania. - Monotematický predmet

Stručná osnova aktivity:
Postupný nácvik a zdokonaľovanie základných plaveckých zručností. 


Náročnosť: Bez obmedzení aj pre neplavcov

Hodnotenie:
Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 % 

Poznámka: Priniesť plaveckú čiapku

1. skupina (pondelok 14.00-15.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 20)
Vyučujúci: Mgr. Jozef Sýkora

Kde: Plaváreň T 023 KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Kedy: Pondelok 14.00-15.00 hod.

Prvá hodina: 19.2.2018

Poznámka: Povinná je plavecká čiapka a plavecké plavky (nie šortky a pod.).


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

1. skupina (utorok 14.00-15.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 20)
Vyučujúci: Mgr. David Brűnn

Kde: Plaváreň T 023 KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Kedy: Utorok 14.00-15.00 hod.

Prvá hodina: 20.2.2018

Poznámka: Povinná je plavecká čiapka a plavecké plavky (nie šortky a pod.).


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.