Oznam pre študentov KTVŠ


Turistika v okolí Banskej Bystrice - neotvára sa

Cieľ predmetu: Formou pešej turistiky spoznávať okolie Banskej Bystrice

Stručná osnova: postupne bude v registračnom systéme zverejnených niekoľko turistických cieľov- termínov (cca 10) v okolí Banskej Bystrice.

Na začiatku semestra je zverejnený úvodný zoznam, do ktorého je nutné prihlásiť sa. Iba študenti zapísaní v tomto zozname sa môžu priebežne zapisovať na jednotlivé vychádzky počas semestra!!! Kurz bude obmedzený na 90 študentov.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti absolvovať dve turistické vychádzky 

Náročnosť: Mierna, vhodné pre pohybovo aktívnych ľudí

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.