Oznam pre študentov KTVŠ


Turistika v okolí Banskej Bystrice

Cieľ predmetu: Formou pešej turistiky spoznávať okolie Banskej Bystrice

Stručná osnova: postupne bude v registračnom systéme zverejnených niekoľko turistických cieľov- termínov (cca 10) v okolí Banskej Bystrice.

Na začiatku semestra je zverejnený úvodný zoznam, do ktorého je nutné prihlásiť sa. Iba študenti zapísaní v tomto zozname sa môžu priebežne zapisovať na jednotlivé vychádzky počas semestra!!! Kurz bude obmedzený na 90 študentov.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti absolvovať dve turistické vychádzky 

Náročnosť: Mierna, vhodné pre pohybovo aktívnych ľudí

Oznam - úvodný zoznam

(max.počet uchádzačov: 82)
Turistika v okolí BB bude realizovaná nasledovne:
1. Je potrebné sa prihlásiť do úvodného zoznamu (TU) - je limitovaný počtom 80 študentov - (kapacitné dôvody). Len tu zapísaní študenti sa budú môcť zúčastniť jednotlivých vychádzok!!!
2. Vychádzky budú vypisované priebežne počas semestra v počte cca 10, s prihliadnutím na počasie.
3. Na absolvovanie predmetu je nutné absolvovať 2 vychádzky.
Vyučujúci: doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

Vychádzka č.1 Banoš

(max.počet uchádzačov: 35 +5 náhradníci)
Termín: 26.3.2019
Čas: 12,45 hod.
Miesto stretnutia: Zastávka autobusu - Cesta k nemocnici (stará nemocnica, kardio centrum)
Trasa: Banoš-Sásová

Prihlásiť sa »Prihlásených: 18

Vychádzka č.2 Urpín

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 28.3.2019
Čas: 12,30 hod.
Miesto stretnutia: Malá stanica mesto (vlaková) oproti Národnej ulici
Trasa: Malá stanica - Vartovka a späť

Prihlásiť sa »Prihlásených: 33

Vychádzka č.3 Rybník Plavno Šalková

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 2.4.2019
Čas: 12,30 hod.
Miesto stretnutia: Popako (oproti je Čerpacia stanica Shell), Banská Bystrica. Partizánska cesta 120
Trasa: Šalková - Rybník -Uhlisko BB


Na vychádzku sa môžu prihlásiť iba študenti zapísaní v úvodnom zozname!!!

Prihlásiť sa »Prihlásených: 28

Vychádzka č.4 Vysielač BB

(max.počet uchádzačov: 35 +10 náhradníci)
Termín: 4.4.2019
Miesto stretnutia: Jakub - kostol
Čas: 12,30 hod.
Trasa: Jakub - kostol - Vysielač BB - Severná ul. BB


Prihlásiť sa »Prihlásených: 26

Vychádzka č.5 - Podkonické pleše

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 9.4.2019
Čas: 12,30 hod.
Miesto stretnutia: Podkonice - Zastávka autobusu konečná (pod kostolom)
Trasa: Podkonické pleše chata (autom) - okruh Podkonické pleše a späť
Cestovné: vlastné auto

Prihlásiť sa »Prihlásených: 0

Vychádzka č.6 Selce-Fuggerov dvor

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 11.4.2019
Čas: 9,45 hod.
Miesto stretnutia: Selce obecný úrad (pod kostolom)
Trasa: Selce - Fuggerov dvor-Sásová
Spojenie: bus  Banská Bystrica,AS MH, 9:30 cena 0,70 EUR

Prihlásiť sa »Prihlásených: 3

Vychádzka č.7 Jakubský náučný chodník

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 16.4.2019
Miesto stretnutia: Jakub - kostol (48.766444N, 19.138162E)
Čas: 12,30 hod.
Trasa: Jakub - kostol - Náučný chodník - a späť

Prihlásiť sa »Prihlásených: 30

Vychádzka č.8 Čertova skala

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 17.4.2019

Miesto stretnutia: Budča Sietno (48.569679N, 19.048319E) 
Čas: 14,00 hod.
Trasa: Budča Sietno-Čertova skala (cca 1 hod.) a späť (cca 1 hod.)
Pristup: Zvolen  obec Budča cca 1000m za dedinou v smere na Žiar nad Hronom alebo z R1 Zvolen - výjazd na Budču (cca 1500m od Slovnaftu-pumpa - reštaurácia Čertovská koliba a od nej cca 500m v smere na obec Budča
- nutné auto
- Mapka: http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/#pos=48.568685P19.044929P15@b=2
Info:https://www.planetslovakia.sk/priroda/73-certova-skala

Prihlásiť sa »Prihlásených: 6

Vychádzka č.9 Selčiansky diel

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 26.4.2019
Čas: 9,00 hod.
Miesto stretnutia: Pieninská parkovisko (veľké)
Trasa: Pieninská parkovisko-Selčiansky diel - Tatranská ul.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 7

Vychádzka No.10 Hvezdáreň Posledná v LS!!!

(max.počet uchádzačov: 30 +5 náhradníci)
Termín: 23.5. 2019
Čas: 12,15 hod.
Miesto stretnutia: Ulica Žltý piesok (križovatka s Viestovou ul.)
Trasa: Ul. Žltý piesok-Hvezdáreň a späť
- bez návštevy hvezdárne!

Prihlásiť sa »Prihlásených: 6