Oznam pre študentov KTVŠ


Turistika v okolí Banskej Bystrice

Cieľ predmetu: Formou pešej turistiky spoznávať okolie Banskej Bystrice

Stručná osnova: postupne bude v registračnom systéme zverejnených niekoľko turistických cieľov- termínov (cca 10) v okolí Banskej Bystrice.

Na začiatku semestra je zverejnený úvodný zoznam, do ktorého je nutné prihlásiť sa. Iba študenti zapísaní v tomto zozname sa môžu priebežne zapisovať na jednotlivé vychádzky počas semestra!!! Kurz bude obmedzený na 90 študentov.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti absolvovať dve turistické vychádzky 

Náročnosť: Mierna, vhodné pre pohybovo aktívnych ľudí

Oznam - úvodný zoznam

(max.počet uchádzačov: 80)
Turistika v okolí BB bude realizovaná nasledovne:
1. Je potrebné sa prihlásiť do úvodného zoznamu (TU) - je limitovaný počtom 80 študentov - (kapacitné dôvody). Len tu zapísaní študenti sa budú môcť zúčastniť jednotlivých vychádzok!!!
2. Vychádzky budú vypisované priebežne počas semestra v počte cca 10, s prihliadnutím na počasie.
3. Na absolvovanie predmetu je nutné absolvovať 2 vychádzky.
Vyučujúci: doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

Vychádzka č.1 Rybník Plavno Šalková

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 21.9.2018
Čas: 9,00 hod.
Miesto stretnutia: Popako (oproti je Čerpacia stanica Shell), Banská Bystrica. Partizánska cesta 120
Trasa: Šalková - Rybník -Uhlisko BB


Na vychádzku sa môžu prihlásiť iba študenti zapísaní v úvodnom zozname!!!

Prihlásiť sa »Prihlásených: 32

Vychádzka č.2 Banoš

(max.počet uchádzačov: 35 +5 náhradníci)
Termín: 28.9.2018
Čas: 9,30 hod.
Miesto stretnutia: Zastávka autobusu - Cesta k nemocnici (stará nemocnica, kardio centrum)
Trasa: Banoš-Sásová

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

Vychádzka č.3 Kopa

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 5.10.2018
Čas: 10,00 hod.
Miesto stretnutia: Parkovisko Mičinská -pri rybníku za autobusovou stanicou-nutné auto!!!
Trasa: Mičinská cesta (autom)- Chivas ranč (parkovisko)- Vychádzka Kopa a späť.


Prihlásiť sa »Prihlásených: 9

Vychádzka č.4 Baláže

(max.počet uchádzačov: 20 +10 náhradníci)
Termín: 18.10.2018
Čas: 10,00 hod.
Miesto stretnutia: Baláže (bus konečná)
Trasa: Baláže-Šachtička-Sásová (BB - Tatranská ul.)
Spojenie: bus  Banská Bystrica,AS MH, 9:30 cena 1,05 EUR

Prihlásiť sa »Prihlásených: 18

Vychádzka č.5 Netopieria jaskyňa pod Panským dielom

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 26.10.2018
Čas: 9,30 hod.
Miesto stretnutia: Pieninská parkovisko (veľké)
Trasa: Pieninská parkovisko-Netopieria jaskyňa - Tatranská ul.
Poznámka: môžte si priniesť baterku :)

Prihlásiť sa »Prihlásených: 33

Vychádzka č.6 Selce-Fuggerov dvor

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 8.11.2018
Čas: 9,45 hod.
Miesto stretnutia: Selce obecný úrad (pod kostolom)
Trasa: Selce - Fuggerov dvor-Sásová
Spojenie: bus  Banská Bystrica,AS MH, 9:30 cena 0,70 EUR

Prihlásiť sa »Prihlásených: 17

Vychádzka č.7 - Podkonické pleše

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 15.11.2018
Čas: 13,00 hod.
Miesto stretnutia: Podkonice - Zastávka autobusu konečná (pod kostolom)
Trasa: Podkonické pleše chata (autom) - okruh Podkonické pleše a späť
Cestovné: vlastné auto

Prihlásiť sa »Prihlásených: 4

Vychádzka č.8 Selčiansky diel

(max.počet uchádzačov: 30 +10 náhradníci)
Termín: 16.11.2018
Čas: 9,00 hod.
Miesto stretnutia: Pieninská parkovisko (veľké)
Trasa: Pieninská parkovisko-Selčiansky diel - Tatranská ul.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 16

Vychádzka č.9 Hvezdáreň

(max.počet uchádzačov: 30 +5 náhradníci)
Termín: 23.11. 2018
Čas: 10,00 hod.
Miesto stretnutia: Ulica Žltý piesok (križovatka s Viestovou ul.)
Trasa: Ul. Žltý piesok-Hvezdáreň a späť
- bez návštevy hvezdárne!

Prihlásiť sa »Prihlásených: 5