Oznam pre študentov KTVŠ


Turistika v okolí Banskej Bystrice

Cieľ predmetu: Formou pešej turistiky spoznávať okolie Banskej Bystrice

Stručná osnova: postupne bude v registračnom systéme zverejnených niekoľko turistických cieľov- termínov (cca 10) v okolí Banskej Bystrice.

Na začiatku semestra je zverejnený úvodný zoznam, do ktorého je nutné prihlásiť sa. Iba študenti zapísaní v tomto zozname sa môžu priebežne zapisovať na jednotlivé vychádzky počas semestra!!! Kurz bude obmedzený na 90 študentov.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti absolvovať dve turistické vychádzky 

Náročnosť: Mierna, vhodné pre pohybovo aktívnych ľudí

Oznam - úvodný zoznam

(max.počet uchádzačov: 82)
Turistika v okolí BB bude realizovaná nasledovne:
1. Je potrebné sa prihlásiť do úvodného zoznamu (TU) - je limitovaný počtom 80 študentov - (kapacitné dôvody). Len tu zapísaní študenti sa budú môcť zúčastniť jednotlivých vychádzok!!!
2. Vychádzky budú vypisované priebežne počas semestra v počte cca 10, s prihliadnutím na počasie.
3. Na absolvovanie predmetu je nutné absolvovať 2 vychádzky.
Vyučujúci: doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.