Oznam pre študentov KTVŠ


Stolný tenis

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností zo stolného tenisu.

Stručná osnova: Zdokonalenie praktických zručností a prehĺbenie poznatkov - pravidiel o stolnom tenise. Hra.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 % 

Náročnosť: Bez obmedzení

Poznámka: Aktivita je realizovaná aj pre študentov KTVŠ FF UMB

1. skupina (streda 9.15-10.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 16 +3 náhradníci)

Vyučujúci: Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Kde: Telocvičňa na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica

Kedy: Streda 9.15-10.00 hod.

Prvá hodina: 21.2.2018


Prihlásiť sa »Prihlásených: 17

2. skupina (streda 10.00-10.45 hod.)

(max.počet uchádzačov: 16 +3 náhradníci)

Vyučujúci:Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Kde: Telocvičňa na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica

Kedy: Streda 10.00-10.45 hod.

Prvá hodina: 21.2.2018


Prihlásiť sa »Prihlásených: 18