Oznam pre študentov KTVŠ


Bowling

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z bowlingu

Stručná osnova predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie v herných zručnostiach

Náročnosť: Bez obmedzení

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %

1. skupina (pondelok 18.00-19.00 hod. )

(max.počet uchádzačov: 24)

Vyučujúci: Mgr. Mária Gregáňová

Kde: Profi bowling, Sládkovičova 7,  Banská Bystrica

Kedy: Pondelok 18.00-19.00 hod.

Prvá hodina:
  19.2.2018

Ako:
 Doniesť si so sebou športové oblečenie a tenisky s bielou podrážkou.

POZNÁMKA: Podmienkou zaradenia do skupiny je platba 10 Eur na prvej hodine (10 Eur je na celý semester.
Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

2. skupina (pondelok 19.00-20.00 hod. )

(max.počet uchádzačov: 24)

Vyučujúci: Mgr. Mária Gregáňová

Kde: Profi bowling, Sládkovičova 7,  Banská Bystrica

Kedy: Pondelok 19.00-20.00 hod.

Prvá hodina:  19.2.2018

Ako: Doniesť si so sebou športové oblečenie a tenisky s bielou podrážkou.

POZNÁMKA: Podmienkou zaradenia do skupiny je platba 10 Eur na prvej hodine (10 Eur je na celý semester).

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

3. skupina (pondelok 20.00-21.00 hod.)

(max.počet uchádzačov: 24)

Vyučujúci: Mgr. Mária Gregáňová

Kde: Profi bowling, Sládkovičova 7,  Banská Bystrica

Kedy: Pondelok 20.00-21.00 hod.

Prvá hodina:  19.2.2018

Ako: Doniesť si so sebou športové oblečenie a tenisky s bielou podrážkou.

POZNÁMKA: Podmienkou zaradenia do skupiny je platba 10 Eur na prvej hodine (10 Eur je na celý semester).


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.