Oznam pre študentov KTVŠ


Aerobik

Cieľ: Zvyšovanie vytrvalosti a zlepšenie koordinácie.

Stručná osnova predmetu: Využívanie jednoduchých krokových variácií, silové cvičenia určené k formovaniu postavy.

Hodnotenie:
Na základe aktívnej účasti minimálne 60 %

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.