Oznam pre študentov KTVŠ


Aerobik

Cieľ: Zvyšovanie vytrvalosti a zlepšenie koordinácie.

Stručná osnova predmetu: Využívanie jednoduchých krokových variácií, silové cvičenia určené k formovaniu postavy.

Hodnotenie:
Na základe aktívnej účasti minimálne 60 %

1. skupina (streda 19.30-20.30 hod.)

(max.počet uchádzačov: 35)
Vyučujúci: Dminika Kondrátová

Kde:
Športová hala KTVŠ

Kedy:
Streda 19.30-20.30 hod.

Prvá hodina: 21.2.2018

Poznámka:
Športové oblečenie, športová obuv do haly
Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.