Oznam pre študentov KTVŠ


Aerobik

Cieľ: Zvyšovanie vytrvalosti a zlepšenie koordinácie.

Stručná osnova predmetu: Využívanie jednoduchých krokových variácií, silové cvičenia určené k formovaniu postavy.

Hodnotenie:
Na základe aktívnej účasti minimálne 60 %

1. skupina (streda 16.30-17.30 hod.)

(max.počet uchádzačov: 60)
Vyučujúci: Dminika Kondrátová

Kde: Športová hala KTVŠ

Kedy: Streda 16.30-17.30 hod.

Prvá hodina: 4.10.2017

Poznámka: Športové oblečenie, športová obuv do haly

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

2. skupina (streda 17.30-18.30 hod.)

(max.počet uchádzačov: 60)
Vyučujúci: Dminika Kondrátová

Kde:
Športová hala KTVŠ

Kedy:
Streda 17.30-18.30 hod.

Prvá hodina: 4.10.2017

Poznámka:
Športové oblečenie, športová obuv do haly
Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.