Oznam pre študentov KTVŠ


Aerobik

Cieľ: Zvyšovanie vytrvalosti a zlepšenie koordinácie.

Stručná osnova predmetu: Využívanie jednoduchých krokových variácií, silové cvičenia určené k formovaniu postavy.

Hodnotenie:
Na základe aktívnej účasti minimálne 60 %

1. skupina (pondelok 17.45-18.45 hod.)

(max.počet uchádzačov: 50)
Vyučujúci: Mgr. Dominika Kondrátová, PhD.

e-mail:
dominika.vancova4@gmail.com

Kde: Športová hala na Ružovej ulici, Pedagogická fakulta
Kedy: Pondelok  17.45-18.45 hod.
Prvá hodina:
17.2.2020
Poznámka:
Športové oblečenie, športová obuv do haly 

Prihlásiť sa »Prihlásených: 0

2. skupina (pondelok 18.45-19.45 hod.)

(max.počet uchádzačov: 50)
Vyučujúci: Mgr. Dominika Kondrátová, PhD.

e-mail: dominika.vancova4@gmail.com

Kde:
Športová hala na Ružovej ulici, Pedagogická fakulta
Kedy:
Pondelok  18.45-19.45 hod.

Prvá hodina: 17.2.2020
Poznámka: Športové oblečenie, športová obuv do haly 

Prihlásiť sa »Prihlásených: 0