Oznam pre študentov KTVŠ


IN-LINE korčuľovanie

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť praktické skúsenosti z in-line korčuľovania.

Kde: Sliač in-line chodník

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z in-line korčuľovania.

Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60%

Náročnosť: bez obmedzení

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.