Oznam pre študentov KTVŠ


IN-LINE korčuľovanie

Cieľ aktivity: Predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť praktické skúsenosti z in-line korčuľovania.

Kde: Sliač in-line chodník

Stručná osnova aktivity: Základné odborné zručnosti z in-line korčuľovania.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60%

Náročnosť: Bez obmedzení

1. skupina (streda 10.00-11.20 hod.)

(max.počet uchádzačov: 10)
Vyučujúci: PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.

termíny 6 x za semester (v dňoch 4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 1.11. a 8.11.)

Prvá hodina: 4.10.2017

Vyučovanie začína na začiatku in-line chodníka v strede obce Sliač.Prihlásiť sa »Prihlásených: 0

2. skupina (streda 11.30-12.50 hod.)

(max.počet uchádzačov: 10)
Vyučujúci: PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.

termíny 6 x za semester (v dňoch 4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 1.11. a 8.11.)

Prvá hodina: 4.10.2017

Vyučovanie začína na začiatku in-line chodníka v strede obce Sliač.Prihlásiť sa »Prihlásených: 4