Oznam pre študentov KTVŠ


Golf

Cieľ aktivity: Predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť svoje praktické skúsenosti a vedomosti z golfu.

Kde: GCC Hron-Tri Duby

Stručná osnova aktivity: Základné odborné zručnosti z golfu.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60% .

Náročnosť: Bez obmedzení

1. skupina (pondelok 10.00-11.20 hod.)

(max.počet uchádzačov: 10)

Vyučujúci: doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

termíny 6 x za semester (v dňoch 2.10.; 9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10. a 6.11.)

Prvá hodina: 2.10.2017


Prihlásiť sa »Prihlásených: 1

2. skupina (pondelok 11.30-12.50 hod.)

(max.počet uchádzačov: 10)

Vyučujúci: doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

termíny 6 x za semester (v dňoch 2.10.; 9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10. a 6.11.)

Prvá hodina: 2.10.2017


Prihlásiť sa »Prihlásených: 0

3. skupina (streda 10.00-11.20 hod.)

(max.počet uchádzačov: 10)

Vyučujúci: doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

termíny 6 x za semester (v dňoch 4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 1.11. a 8.11.)

Prvá hodina: 4.10.2017


Prihlásiť sa »Prihlásených: 3

4. skupina (streda 11.30-12.50 hod.)

(max.počet uchádzačov: 10)
Vyučujúci: doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

termíny 6 x za semester (v dňoch 4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 1.11. a 8.11.)

Prvá hodina: 4.10.2017Prihlásiť sa »Prihlásených: 1