Oznam pre študentov KTVŠ


Lyžiarske kurzy - Donovaly

1. turnus: 7.-9.1.2018

(max.počet uchádzačov: 23)
Vyučujúci: Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

Pre informácie k lyžiarskym kurzom "Donovaly" kliknite tu:

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

2. turnus: 15.-17.1.2018

(max.počet uchádzačov: 24)
Vedúci kurzu: Mgr. Natália Smoleňáková, PhD.

Pre informácie k lyžiarskym kurzom "Donovaly" kliknite tu:

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

3. turnus: 22.-24.1.2018

(max.počet uchádzačov: 24)
Vyučujúci: Mgr. Michaela Slováková, PhD.

Pre informácie k lyžiarskym kurzom "Donovaly" kliknite tu:

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.