Oznam pre študentov KTVŠ


Základy ľadového korčuľovania a ľadový hokej

Cieľ aktivity: Oboznámenie sa so základmi ľadového korčuľovania, získanie základných korčuliarskych zručností a teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Stručná osnova aktivity: Nácvik korčuliarskych zručností a získanie teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Náročnosť: Bez obmedzení.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na úvodnom stretnutí a minimálne troch zo štyroch vyučovacích jednotiek.

1. skupina

(max.počet uchádzačov: 80)
Vyučujúci: PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

Kde:
Zimný štadión v Banskej Bystrici, Hronské predmestie 4.

Kedy: 5 x za semester, 19.2.2018 o 17:00 pondelok úvodné stretnutie + 17:30 už aj zápas a korčuľovanie (bude sa rátať za dve účasti / 27.2.2018 o 15:00 utorok/ - ostatné dva termíny budú doplnené priebežne.

Ako: Doniesť si so sebou teplé oblečenie (vrch, spodok, zimnú čiapku, rukavice) a korčule (spresnenie na úvodnom stretnutí) – neplatí pre úvodné stretnutie.

Prvá hodina: Úvodné stretnutie 19.2.2018 o 17:00 v priestore medzi zimnými štadiónmi (Hala A – Hala B, rovno pred mostom cez Hron). Účasť nevyhnutná na úvodnom stretnutí.Poznámka:
Poplatok za prenájom ľadovej plochy bude 1euro/vyučovacia jednotka.
Prihlásiť sa »Prihlásených: 52