Oznam pre študentov KTVŠ


Základy ľadového korčuľovania a ľadový hokej

Cieľ aktivity: Oboznámenie sa so základmi ľadového korčuľovania, získanie základných korčuliarskych zručností a teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Stručná osnova aktivity: Nácvik korčuliarskych zručností a získanie teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Náročnosť: Bez obmedzení.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na úvodnom stretnutí a minimálne troch zo štyroch vyučovacích jednotiek.

1. skupina

(max.počet uchádzačov: 80)
Vyučujúci: PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

Kde:
Zimný štadión v Banskej Bystrici, Hronské predmestie 4.

Kedy:
5 x za semester, 10.10.2017 úvodné stretnutie / 16.10.2017 pondelok / 1.11.2017 streda / 6.11.2017 pondelok / 21.11.2017 utorok / - vždy od 17:30.

Ako: Doniesť si so sebou teplé oblečenie (vrch, spodok, zimnú čiapku, rukavice) a korčule (spresnenie na úvodnom stretnutí) – neplatí pre úvodné stretnutie.

 Prvá hodina: Úvodné stretnutie 10.10.2017 o 17:30 v priestore medzi zimnými štadiónmi (Hala A – Hala B, rovno pred mostom cez Hron). Účasť nevyhnutná na úvodnom stretnutí.

Poznámka:
Poplatok za prenájom ľadovej plochy bude 1euro/vyučovacia jednotka.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 40