Oznam pre študentov KTVŠ


Tenis

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť svoje praktické skúsenosti z tenisu.

Kde: kurty na Pedagogickej fakulte UMB, Ružová 13

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z tenisu.

Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %

Náročnosť: bez obmedzení

1. skupina

(max.počet uchádzačov: 24)
Vyučujúci: PaedDr. Robert Rozim, PhD.

kedy:  štvrtky  5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5. 2018 v čase od 9.00 do 10.50 hod.

kde:
kurty na PF UMB Ružová 13

prvá hodina:
5.4.2018   9.00 hod.

Potrebná vlastná výstroj !!! rakety, loptičk
y


Prihlásiť sa »Prihlásených: 9

2. skupina

(max.počet uchádzačov: 24)

Vyučujúci: PaedDr. Robert Rozim, PhD.

kedy:  štvrtky  5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5.2018 v čase od 10 50 do 12.40 hod.

kde:
kurty na PF UMB Ružová 13

prvá hodina:
5.4. 2018   10.50 hod.

Potrebná vlastná výstroj !!! rakety, loptičky


Prihlásiť sa »Prihlásených: 11

3. skupina

(max.počet uchádzačov: 24)

Vyučujúci: PaedDr. Robert Rozim, PhD..

kedy:  piatky  6.4., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5.2018 v čase od 9.00 do 10.50 hod.

kde:
kurty na PF UMB Ružová 13

prvá hodina:
6.4. 2018   9.00 hod.

Potrebná vlastná výstroj !!! rakety, loptičky

Prihlásiť sa »Prihlásených: 3