Oznam pre študentov KTVŠ


Tenis

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť svoje praktické skúsenosti z tenisu.

Kde: kurty na Pedagogickej fakulte UMB, Ružová 13

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z tenisu.

Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60 %

Náročnosť: bez obmedzení

1. skupina (pondelok 9.30-10.50 hod.)

(max.počet uchádzačov: 15)
Vyučujúci: PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.

termíny 6 x za semester (v dňoch 2.10.; 9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10. a 6.11.)

Prvá hodina: 2.10.2017

Potrebná vlastná výstroj!!! rakety, loptičky
Prihlásiť sa »Prihlásených: 10

2. skupina (štvrtok 9.30-10.50 hod.)

(max.počet uchádzačov: 15)
Vyučujúci: PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.

termíny 6 x za semester (v dňoch 5.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.; 2.11. a 9.11.)

Prvá hodina: 5.10.2017

Potrebná vlastná výstroj!!! rakety, loptičky
Prihlásiť sa »Prihlásených: 12