Oznam pre študentov KTVŠ


Aquafitness

Cieľ aktivity: Osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností z aquafitness.

Stručná osnova: Zdokonalenie praktických zručností a prehĺbenie poznatkov z aquafitness. Dôraz sa kladie na oboznámenie sa so základmi aquafitness v plytkej a hlbokej vode  a rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti minimálne 80 %

1. skupina (streda 12.15-12.55 hod.)

(max.počet uchádzačov: 20)
Vyučujúci: Mgr. Natália Smoleňáková, PhD.

Miestnosť: Bazén

Kedy: Streda 12.15-12.55 hod.

Prvá hodina: 4.10.2017Prihlásiť sa »Prihlásených: 10