Oznam pre študentov KTVŠ


Cykloturistika v okolí Banskej Bystrice

Vyučujúci: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Pre bližšie informácie klikni tu.

Cieľ: spoznávanie okolia Banskej Bystrice

Náročnosť: stredne náročné túry

Podmienka: účasť minimálne na dvoch cyklotúrach

1. skupina

(max.počet uchádzačov: 15)

Vyučujúci: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Pre bližšie informácie klikni tu.


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.