Oznam pre študentov KTVŠ


IN-LINE korčuľovanie

Cieľ aktivity:  predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť praktické skúsenosti  z in-line korčuľovania.

Kde: Sliač in-line chodník  https://www.youtube.com/watch?v=fJsMcUFBiN0

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z in-line korčuľovania.

Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60% 

Náročnosť: bez obmedzení

1. skupina (streda 10.30-11.50 hod.)

(max.počet uchádzačov: 10)

termíny 6 x za semester (v dňoch  15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5.)

max. počet študentov: 10


Prvá hodina: 15.4.2020

Vyučovanie začína  na začiatku in-line chodníka v strede obce Sliač.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 0