Oznam pre študentov KTVŠ


Golf - neotvára sa

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť svoje praktické skúsenosti a vedomosti z golfu.

Kde: GCC Hron-Tri Duby www.tridubygolf.sk
Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z golfu.Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 60% .Náročnosť: bez obmedzení

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.