Oznam pre študentov KTVŠ


Základy ľadového korčuľovania a ľadový hokej

Cieľ aktivity: Oboznámenie sa so základmi ľadového korčuľovania, získanie základných korčuliarskych zručností a teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Stručná osnova aktivity: Nácvik korčuliarskych zručností a získanie teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Náročnosť: Bez obmedzení.

Hodnotenie: Na základe aktívnej účasti na úvodnom stretnutí a minimálne troch zo štyroch vyučovacích jednotiek, spolu štyri účasti.

Kde: Zimný štadión v Banskej Bystrici, Hronské predmestie 4.

Ako: Doniesť si so sebou teplé oblečenie (vrch, spodok, zimnú čiapku, rukavice) a korčule (spresnenie na úvodnom stretnutí) – neplatí pre úvodné stretnutie.

1. skupina

(max.počet uchádzačov: 100)
Vyučujúci: PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.


Prvá hodina: Úvodné stretnutie (počíta sa do účasti), 17.2.2020 o 17:00 v priestore medzi zimnými štadiónmi (Hala A – Hala B, rovno pred mostom cez Hron). Účasť nevyhnutná na úvodnom stretnutí.

Poznámka: Príspevok na prenájom ľadovej plochy 2eur/vyučovacia jednotka, sa uhrádza prenajímateľovi ZŠ.

Zápasy termíny: Prvý zápas 24.2.2020 o 17:30 + korčuľovanie po zápase (ostatné termíny budú zverejnené na úvodnom stretnutí a na oznamoch vyučujúceho). Zápasy závisia od rozpisu play off.Študent musí prísť vždy do 17:45, papier na dochádzku sa už potom berie od hlavného vstupu. Pri vstupe uhradí 2eur a zapíše sa, (po úhrade obdrží prijmový doklad). Povinnosť byť na zápase a po zápase sa zúčastniť korčuľovania.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 0