Oznam pre študentov KTVŠ


Kompenzačné a zdravotné cvičenia

Pondelok (15.20-16.50 hod.)

(max.počet uchádzačov: 30)


Učebňa: S 034 alebo S 032

Prvá hodina: 3.10.2022

Prineste si športové oblečenie

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.