Oznam pre študentov KTVŠ


Buď FIT

Zameranie - cieľ cvičenia: aktivácia svalových skupín tela prostredníctvom cvičení s vlastnou hmotnosťou, rôznych pohybových a športových hier a súťaží, mentálna regenerácia a budovanie zdravého životného štýlu.
Informácie o povinnostiach študenta pre splnenie obsahu predmetu budú poskytnuté na 1. hodine.

1. skupina (Streda 15.30-16.30 hod.)

(max.počet uchádzačov: 60)
Vyučujúci: Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Kde: Športová hala T 037 KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Prvá hodina: 5.10.2022

Poznámka: Doniesť si so sebou športové oblečenie a tenisky s bielou podrážkou.


Prihlásiť sa »Prihlásených: 18