Oznam pre študentov KTVŠ


Golf - zrušené

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť svoje praktické skúsenosti a vedomosti z golfu. Kde: GCC Hron-Tri Duby www.golf-hron.sk

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z golfu.

Náročnosť: bez obmedzení

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.