Oznam pre študentov KTVŠ


Inline korčuľovanie - zrušené

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť praktické skúsenosti z in-line korčuľovania. Kde: Sliač in-line chodník https://www.youtube.com/watch?v=fJsMcUFBiN0

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z in-line korčuľovania.

Náročnosť: bez obmedzení

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.