Oznam pre študentov KTVŠ


Turistika v okolí Banskej Bystrice

Turistika - 1. skupina

(max.počet uchádzačov: 30)

Vyučujúci: Mr. Kristián Bako

Bližšie informácie nájdete tu.

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.