Oznam pre študentov KTVŠ


Pávanie

1. skupina (Streda 8.15-9.45 hod.)

(max.počet uchádzačov: 30)

Vyučujúci: Mgr. Michal Hlávek

e-mail: mhlavek@umb.sk

Prvá hodina: 5.10.2022

Miesto: Plaváreň FF UMB

Povinne si doneste plavky, plávaciu čiapku.

Prihlásiť sa »Prihlásených: 17